ساخـت اپـلیکیشن رایـگان اسـتانداردهای حسـابداری، خـدمتی دیـگربه جـامـعه حسـابـداران

khabar-app-hesabdari-zarvangroup

اپلیکیشن تحت اندروید استانداردهای حسابداری جهت اعتلای رشته حسابداری و شفاف سازی و رشد در این حرفه توسط گروه نرم افزاری زروان تولید گردیده است.

اپلیکیشن تحت اندروید استانداردهای حسابداری به گونه ای طراحی شده که سهولت دسترسی به اطلاعات و مفاهیم مهم در این زمینه را جهت حسابداران محـترم، حسـابرسان، مدیـران مالی، اسـاتیـد دانشـگاه و دانشجویان و به طور کلی تمامی علاقمندان این حرفه فراهم می سازد.

لازم به ذکر است این اپلیکیشن به انضمام آخرین تغییرات استانداردها و یادداشت های پیوست می باشد و همانند یک کتاب الکترونیک همراه و دائره المعارف حسابداری برای همه ی حسابداران و مدیران مالی لازم و کارگشا است.

اپلیکیشن تحت اندروید استانداردهای حسابداری را بصورت رایگان از کافه بازار دانلود نمایید.

استانداردهای حسابداری بر مبنای مفاهیم نظری گزارشگری مالی تدوین گردیده است.دامنه کاربرد این استانداردها، صورتهای مالی با مقاصد عمومی (که از این به بعد صورتهای مالی نامیده می‌شود) است که به منظور ارائه اطلاعات مفید در مورد وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری جهت تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان تهیه می‌شود.

استانداردهای حسابداری در مورد صورتهای مالی کلیه واحدهای تجاری (انتفاعی) اعم از این که در بخش خصوصی یا عمومی فعالیت کند، کاربرد دارد. اگرچه این استانداردها معطوف به واحدهایی است که با هدف کسب سود فعالیت می‌کنند اما عمدتاً در مورد واحدهای غیرانتفاعی نیز با اعمال تعدیلات لازم کاربرد دارد.

واحدهای تجاری خارج از کشور که مالکیت آنها متعلق به واحدهای تجاری ایرانی است در صورتی‌که در تهیه و ارائه صورتهای مالی خود تابع مقررات و استانداردهای حسابداری محلی باشند، ملزم به رعایت الزامات این استانداردها نیستند. با این حال در مواردی که واحد تجاری، واحد فرعی یک واحد سرمایه‌گذار ایرانی باشد، تهیه صورتهای مالی واحد فرعی براساس استانداردهای حسابداری ایران نیز جهت استفاده در تهیه صورتهای مالی تلفیقی ضروری است.

لینک دانلود اپلیکیشن استانداردهای حسابداری در بازار و مایکت

دانلود از مایکت

جهت دانلود از مایکت بروی دکمه کلیک کنید.