لیست امکانات اضافه شده در نسخه های جدید نرم افزار  یکپارچه مالی و اداری زروان

لیست امکانات اضافه شده به نسخه های نرم افزاری در سال 1398 -نرم افزار یکپارچه زروان

جهت مشاهده امکانات ایجاد شده در نسخه 1398/12/29نرم افزارهای یکپارچه مالی و اداری زروان شامل 50 امکان جدید دکمه + را در هر محصول بزنید.

لیست امکانات نسخه 1396/3/16 نرم افزار مدیریت مالی و حسابداری زروان

1- دسترسی ارسال به اکسل در گزارش بررسی حسابهای نرم افزار مالی

2- تغییر کل منو نرم افزارها و آیکون های برنامه در تمامی قسمتها و نوار ابزار

3- اضافه شدن لینک سیستم پشتیبانی پایش در برنامه

4- رفع اشکال گردش حساب در تحلیل اسناد مالی در زمان شرط گذاری در گزارش

5- مرتب سازی گردش حساب مشتری بر اساس تاریخ(تمامی سیستم ها)

لیست امکانات نسخه 1396/3/16 سیستم فروش و توزیع و پخش مویرگی زروان

1- پیاده سازی و تغییر فرم جایزه و روش محاسبه آن جهت رند کردن به بالا،رند به پائین و جایزه در کالاهای وزنی(بد.ن رند کردن)

2- اضافه کردن چاپ های جدید گزارش مانده حساب مشتریان

3- رفع اشکال تغییر مرکز فروش بدون اینکه دوباره login نمائیم.

4- رفع اشکال الگوی پورسانت( در الگو پورسانت امکان تعداد مقدار صفر هم برای بازه شروع امکان پذیر است)

5- رفع اشکال محاسبه پورسانت به دلیل اشکال در سندها با واحد فرعی(امکان محاسبه پورسانت با واحد فرعی کالا)

6- اضافه کردن چاپ فاکتور فروش و مجوز خروج و حواله های صادر شده آن

7- امکان فیلترگذاری از بالای جدول در فرم تعریف جایزه

8- فعال کردن فیلتر در فرم الگو پورسانت

9- رفع خطا در گزارش مانده حساب مشتریان

10- عدم نمایش حساب های معین بدون ماهیت در گزارشات مانده حساب مشتریان

11- جستجو نام و کد کالا در فرم انتخاب کالا در اسناد فاکتور فروش و اسناد انبار

12- فرم مراکز فروش فقط به مدیر نمایش داده می شود

13- رفع اشکال باز شدن فرم تنظیمات هایپر مارکت و تغییر در تنظیمات

14- رفع اشکال ذخیره نشدن شرح سند در فرم هایپر مارکت

15- تغییر دیزاین فرم هایپر مارکت

16- تغییر در تنظیمات فرم هایپر مارکت (بعضی از تنظیمات مربوط به کاربر است)

17- محاسبه عوامل کسورات و اضافات در فرم هایپر مارکت

18- اضافه شدن چاپ در فرم هایپر مارکت

19- تغییر در دریافت از pos در فرم هایپر مارکت

20- اضافه کردن دکمه اعداد در فاکتور هایپر مارکت

21- تغییر در محاسبه تسویه فاکتور با چندین چک ( تسویه فاکتورهایی که دارای چندین دریافتی هستند )

22- ساخت setup جدید جهت سیستم فروش فروشگاهی و هایپر مارکت

23- اضافه کردن دکمه حذف ردیف در فرم هایپر مارکت

24- اضافه کردن نام مشتری جهت انتخاب به بالای فرم هایپر مارکت

25- رفع اشکال صدور مجوز خروج در زمانی که کاربر انبار پیش فرض را انتخاب می نماید

26- امکان عدم تغییر کالا و هشدار در فاکتور فروش زمانی که کاربر ،مجوز خروج را تبدیل به حواله نموده است

27- تغییر در فرم لیست اسناد فروش زمانی که سال مالی غیر از سال شمسی تعریف می شود

28- اضافه کردن دریافت و پرداخت های مربوط به فاکتور در ذیل فاکتور

29- اضافه شدن مقادیر حواله شده در ذیل چاپ فاکتور

30- اضافه شدن چاپ خالص فروش به تفکیک مشتری در گزارش خالص فروش >>بررسی فروش

31- اضافه شدن چاپ خالص فروش به مشتری و کالا مشتری در گزارش خالص فروش >>بررسی فروش

32- اضافه شدن چاپ خالص فروش به بازاریاب مشتری در گزارش خالص فروش >>بررسی فروش

33- اضافه شدن چاپ خالص فروش به منطقه جغرافیایی مشتری در گزارش خالص فروش >>بررسی فروش

34- اضافه شدن چاپ خالص فروش به نوع تسویه مشتری در گزارش خالص فروش >>بررسی فروش

35- اضافه شدن چاپ خالص فروش به نوع فروش مشتری در گزارش خالص فروش >>بررسی فروش

36- چاپ راس گیری اسناد فروش مشتری در گزارش خالص فروش >>بررسی فروش

37- رفع اشکال مانده مشتری در سیستم فروش و محاسبه مانده در فاکتور فروش منطبق با گردش حساب مشتری

38- رفع اشکال مغایرت اسناد انبار و فروش در صورت استفاده از مجوز خروج (هشدار و جلوگیری جهت ویرایش و حذف گذاشته شده است)

 39- اضافه کردن نام کالا  در فرم اسناد مرتبط در پایین اسناد فروش

40- تطابق گرارش مانده حساب مشتری و مانده حساب مشتری در پایین فاکتورو درنظرگرفتن حسابها بدون ماهیت درمانده

41- لود شدن عوامل کسورات و اضافات فروش دارای تفصیلی ثابت در فرم دریافت و پرداخت نقد در زمان ثبت تخفیفات رندی

42- اضافه کردن دکمه نمایش مشخصات مشتری در فرم گزارش گردش حساب مشتری

43- اضافه شده آدرس در فرم گزارش مانده حساب مشتری

44- رفع مشکل حذف سطر در برگشت از فروش در زمانی که 2 واحد یکسان و دو سطر مشابه از یک کالا وجود دارد

45- اضافه شدن وزن به گزارش خالص فروش (گزارش وزنی فروش)

46- تعریف جوایز بصورت تصاعدی در بازه 0 تا عدد دلخواه جهت تعریف جایزه بازه ای با امکان روند به بالا وپایین

47- در نظر گرفتن برگشت از فروش با منشا توزیع در تسویه فاکتور

48- تغییر رویه در سرعت برخی از گزارشات فروش

49- ایجاد تنظیم جدید در فرم تنظیمات سیستم بابت در نظر گرفتن برگشت از فروش با منشا توزیع در تسویه فاکتور

50- نمایش آدرس مشتری در فرم انتخابگر مشتری در اسناد فروش

51- تغییر رویه تسویه فاکتور فروش بعد از حذف سند برگشت فروش و یا اصلاحات کاهنده و افزاینده

52- صدور حواله تجمیعی و انتقال به انبار خودرو جهت پخش شرکتهای دارای پخش خودرو و توزیع(توزیع و پخش)

53-حذف ردیف اسناد که در منشا قرار گرفته دانددر سند توزیع (ردیف اول)

54-در نظر گرفتن اسناد رسید و برگشت و اصلاحات کاهنده و افزاینده در گزارش گردش حساب مشتری

55-تسویه فاکتور در زمانی که اسناد خزانه ندارد و کل فاکتور برگشت می شود

56-رفع اشکال گزارش کسورات و اضافات فروش >> بررسی فروش با شرط مشتری

57-نمایش مانده فاکتور بعد از ثبت اسناد خزانه در فاکتور فروش

58-اضافه کردن کد تفصیلی به گزارش گردش و ریز گردش حساب مشتری

59-اضافه کردن نام بازاریاب ،کد مشتری ، آدرس وتلفن محل کار مشتری به گزارش تسویه فاکتور

60-نمایش فاکتور جهت هر سطر در گزارش تسویه فاکتور

61-اضافه کردن گروه کالا و وضعیت فاکتور در گزارش جامع

62-اضافه کردن وضعیت (باز و بسته بودن فاکتور)در بررسی اسناد فروش

 63-تفکیک تخفیف رندی نقدی در گزارش تسویه فاکتور از مبلغ دریافتی بابت فاکتوردر گزارش تسویه فاکتور

64-تفکیک کسورات و اضافات فروش از مبلغ خالص فروش در گزارش تسویه فاکتور

لیست امکانات نسخه 1396/3/16 سیستم مدیریت انبار و تولیدزروان :

1- رفع اشکال گزارش تعدادی اسناد انبار (مجوز خروج) که مجوز خروج های بدون حواله را نمایش نمی داد

2- اضافه کردن انتخاب بچ به فرم تحویل کالا

3- اضافه کردن نوع سند تحویل به مشتری به اسناد انبار و چاپ آن

4- رفع مشکل ریالی کردن انبار با واحد فرعی و تغییر رویه محاسبه کالاهای دارای واحد فرعی

5- تغییر فرم ریالی کردن انبار به جهت نمایش خطا و اضافه کردن فیلتر به آن

6- لود نکردن خدمات در حواله با منشاء فاکتور(خدمات با منشا فاکتور در حواله درج نگردد)

7- تغییر فرم کالا (نمایش اشتباه id تفصیلی به جای کد تفصیلی)

8- فرم جدید ورود کالا در انبار و فروش به صورت 2 واحدیبا دکمه بf2 بصورت واحد اصلی ،فرعی و بسته بندی

9- چاپ راس گیری اسناد انبار

10- ایجاد فرم استاد مرتبط در انبار

11- اضافه شدن فیلد تاریخ حواله ،تاریخ تحویل ،نام انبار به گزارش مجوز خروج

12- عدم محاسبه اسناد تایید شده انبار در مانده حساب مشتری

13- بزرگ شدن فضای نام کالا در فرم تعریف کالا

14- گزارش بررسی تعدادی اسناد مجوز خروج اضافه شدن تعداد تحویل به مشتری

15- گزارش بررسی تعدادی اسناد مجوز خروج اضافه شدن گروه بندی براساس کالا

16-صدور حواله تجمیعی و انتقال به انبار خودرو جهت پخش شرکتهای دارای پخش خودرو و توزیع(توزیع و پخش)

17-در نظر گرفتن اسناد رسید و برگشت و اصلاحات کاهنده و افزاینده در گزارش گردش حساب مشتری

18-لینک وب سایت گروه نرم افزاری زروان در نرم افزارها

19-مرتبط کردن اسناد انبار و اسناد توزیع(حواله با منشا توزیع)

لیست امکانات نسخه 1398/12/29 سیستم مدیریت وجوه دریافت و پرداخت زروان :

1- برداشتن نمایش جزئیات در فرم کنترل اسناد دریافتنی

2- چاپ راس گیری اسناد خزانه

3- رفع خطا در زمان ویرایش دریافت شده در سایر صندوق ها

4- اضافه کردن چاپ برداشت از حساب بانکی به تفکیک واریز و برداشت

5- اضافه شدن فیلد شرح سند در گزارش ریز گردش نقد خزانه و چاپ آن

6- اعمال تفصیلی 5 در اسناد خزانه داری در زمان دریافت و پرداخت نقد در فاکتور فروشگاهی در زمان ثبت تخفیف رندی

7- اضافه شدن نام بازاریاب به فرم اسناد مرتبط در زمان ثبت تسویه فاکتور در سیستم خزانه داری

8--تجمیع اسناد مرکب و تلفیقی به مالی در زمان صدور اسناد به مالی از سیستم خزانه داری

9-نمایش مانده فاکتور بعد از ثبت اسناد خزانه در سیستم خزانه

10-رفع اشکال اعمال تخفیف بعد از ذخیر ه و ویرایش سند در زمان ثبت اسناد خزانه د ر فاکتور فروشگاهی

11-اضافه کردن OPTION  جهت اسناد واخواست شده

12-صدوراسناد واخواست شده بر اساس معین اسناد  واخواست شده از بانک و اشخاص

13.-مانده حساب اسناد و اخواست شده د ر گزارش گردش حساب مشتری

14-option جهت جلوگیری و هشدار ثبت چک دریافت اسناد و دریافت نقد و واریز بانکی بابت ارتباط چک با فاکتور فروش مشتری

15-درج نوع سند و مبلغ در فرم دریافت اسناد در جدول پایین بصورت اتوماتیک بعد ازثبت هر سطر در جدول بالا در فرم دریافت اسناد سیستم مدیریت وجوه

این محصول نرم افزاری، فاقد تغییرات اساسی در این نسخه می باشد.

این محصول نرم افزاری، فاقد تغییرات اساسی در این نسخه می باشد.

این محصول نرم افزاری، فاقد تغییرات اساسی در این نسخه می باشد.

این محصول نرم افزاری، فاقد تغییرات اساسی در این نسخه می باشد.

این محصول نرم افزاری، فاقد تغییرات اساسی در این نسخه می باشد.

این محصول نرم افزاری، فاقد تغییرات اساسی در این نسخه می باشد.

لیست امکانات اضافه شده به نسخه های نرم افزاری در سال 1396 -نرم افزار یکپارچه زروان

جهت مشاهده امکانات ایجاد شده در نسخه 1396/3/20 نرم افزارهای یکپارچه مالی و اداری زروان شامل 104 امکان جدید دکمه + را در هر محصول بزنید.

لیست امکانات نسخه 1396/3/16 نرم افزار مدیریت مالی و حسابداری زروان

1- دسترسی ارسال به اکسل در گزارش بررسی حسابهای نرم افزار مالی

2- تغییر کل منو نرم افزارها و آیکون های برنامه در تمامی قسمتها و نوار ابزار

3- اضافه شدن لینک سیستم پشتیبانی پایش در برنامه

4- رفع اشکال گردش حساب در تحلیل اسناد مالی در زمان شرط گذاری در گزارش

5- مرتب سازی گردش حساب مشتری بر اساس تاریخ(تمامی سیستم ها)

لیست امکانات نسخه 1396/3/16 سیستم فروش و توزیع و پخش مویرگی زروان

1- پیاده سازی و تغییر فرم جایزه و روش محاسبه آن جهت رند کردن به بالا،رند به پائین و جایزه در کالاهای وزنی(بد.ن رند کردن)

2- اضافه کردن چاپ های جدید گزارش مانده حساب مشتریان

3- رفع اشکال تغییر مرکز فروش بدون اینکه دوباره login نمائیم.

4- رفع اشکال الگوی پورسانت( در الگو پورسانت امکان تعداد مقدار صفر هم برای بازه شروع امکان پذیر است)

5- رفع اشکال محاسبه پورسانت به دلیل اشکال در سندها با واحد فرعی(امکان محاسبه پورسانت با واحد فرعی کالا)

6- اضافه کردن چاپ فاکتور فروش و مجوز خروج و حواله های صادر شده آن

7- امکان فیلترگذاری از بالای جدول در فرم تعریف جایزه

8- فعال کردن فیلتر در فرم الگو پورسانت

9- رفع خطا در گزارش مانده حساب مشتریان

10- عدم نمایش حساب های معین بدون ماهیت در گزارشات مانده حساب مشتریان

11- جستجو نام و کد کالا در فرم انتخاب کالا در اسناد فاکتور فروش و اسناد انبار

12- فرم مراکز فروش فقط به مدیر نمایش داده می شود

13- رفع اشکال باز شدن فرم تنظیمات هایپر مارکت و تغییر در تنظیمات

14- رفع اشکال ذخیره نشدن شرح سند در فرم هایپر مارکت

15- تغییر دیزاین فرم هایپر مارکت

16- تغییر در تنظیمات فرم هایپر مارکت (بعضی از تنظیمات مربوط به کاربر است)

17- محاسبه عوامل کسورات و اضافات در فرم هایپر مارکت

18- اضافه شدن چاپ در فرم هایپر مارکت

19- تغییر در دریافت از pos در فرم هایپر مارکت

20- اضافه کردن دکمه اعداد در فاکتور هایپر مارکت

21- تغییر در محاسبه تسویه فاکتور با چندین چک ( تسویه فاکتورهایی که دارای چندین دریافتی هستند )

22- ساخت setup جدید جهت سیستم فروش فروشگاهی و هایپر مارکت

23- اضافه کردن دکمه حذف ردیف در فرم هایپر مارکت

24- اضافه کردن نام مشتری جهت انتخاب به بالای فرم هایپر مارکت

25- رفع اشکال صدور مجوز خروج در زمانی که کاربر انبار پیش فرض را انتخاب می نماید

26- امکان عدم تغییر کالا و هشدار در فاکتور فروش زمانی که کاربر ،مجوز خروج را تبدیل به حواله نموده است

27- تغییر در فرم لیست اسناد فروش زمانی که سال مالی غیر از سال شمسی تعریف می شود

28- اضافه کردن دریافت و پرداخت های مربوط به فاکتور در ذیل فاکتور

29- اضافه شدن مقادیر حواله شده در ذیل چاپ فاکتور

30- اضافه شدن چاپ خالص فروش به تفکیک مشتری در گزارش خالص فروش >>بررسی فروش

31- اضافه شدن چاپ خالص فروش به مشتری و کالا مشتری در گزارش خالص فروش >>بررسی فروش

32- اضافه شدن چاپ خالص فروش به بازاریاب مشتری در گزارش خالص فروش >>بررسی فروش

33- اضافه شدن چاپ خالص فروش به منطقه جغرافیایی مشتری در گزارش خالص فروش >>بررسی فروش

34- اضافه شدن چاپ خالص فروش به نوع تسویه مشتری در گزارش خالص فروش >>بررسی فروش

35- اضافه شدن چاپ خالص فروش به نوع فروش مشتری در گزارش خالص فروش >>بررسی فروش

36- چاپ راس گیری اسناد فروش مشتری در گزارش خالص فروش >>بررسی فروش

37- رفع اشکال مانده مشتری در سیستم فروش و محاسبه مانده در فاکتور فروش منطبق با گردش حساب مشتری

38- رفع اشکال مغایرت اسناد انبار و فروش در صورت استفاده از مجوز خروج (هشدار و جلوگیری جهت ویرایش و حذف گذاشته شده است)

 39- اضافه کردن نام کالا  در فرم اسناد مرتبط در پایین اسناد فروش

40- تطابق گرارش مانده حساب مشتری و مانده حساب مشتری در پایین فاکتورو درنظرگرفتن حسابها بدون ماهیت درمانده

41- لود شدن عوامل کسورات و اضافات فروش دارای تفصیلی ثابت در فرم دریافت و پرداخت نقد در زمان ثبت تخفیفات رندی

42- اضافه کردن دکمه نمایش مشخصات مشتری در فرم گزارش گردش حساب مشتری

43- اضافه شده آدرس در فرم گزارش مانده حساب مشتری

44- رفع مشکل حذف سطر در برگشت از فروش در زمانی که 2 واحد یکسان و دو سطر مشابه از یک کالا وجود دارد

45- اضافه شدن وزن به گزارش خالص فروش (گزارش وزنی فروش)

46- تعریف جوایز بصورت تصاعدی در بازه 0 تا عدد دلخواه جهت تعریف جایزه بازه ای با امکان روند به بالا وپایین

47- در نظر گرفتن برگشت از فروش با منشا توزیع در تسویه فاکتور

48- تغییر رویه در سرعت برخی از گزارشات فروش

49- ایجاد تنظیم جدید در فرم تنظیمات سیستم بابت در نظر گرفتن برگشت از فروش با منشا توزیع در تسویه فاکتور

50- نمایش آدرس مشتری در فرم انتخابگر مشتری در اسناد فروش

51- تغییر رویه تسویه فاکتور فروش بعد از حذف سند برگشت فروش و یا اصلاحات کاهنده و افزاینده

52- صدور حواله تجمیعی و انتقال به انبار خودرو جهت پخش شرکتهای دارای پخش خودرو و توزیع(توزیع و پخش)

53-حذف ردیف اسناد که در منشا قرار گرفته دانددر سند توزیع (ردیف اول)

54-در نظر گرفتن اسناد رسید و برگشت و اصلاحات کاهنده و افزاینده در گزارش گردش حساب مشتری

55-تسویه فاکتور در زمانی که اسناد خزانه ندارد و کل فاکتور برگشت می شود

56-رفع اشکال گزارش کسورات و اضافات فروش >> بررسی فروش با شرط مشتری

57-نمایش مانده فاکتور بعد از ثبت اسناد خزانه در فاکتور فروش

58-اضافه کردن کد تفصیلی به گزارش گردش و ریز گردش حساب مشتری

59-اضافه کردن نام بازاریاب ،کد مشتری ، آدرس وتلفن محل کار مشتری به گزارش تسویه فاکتور

60-نمایش فاکتور جهت هر سطر در گزارش تسویه فاکتور

61-اضافه کردن گروه کالا و وضعیت فاکتور در گزارش جامع

62-اضافه کردن وضعیت (باز و بسته بودن فاکتور)در بررسی اسناد فروش

 63-تفکیک تخفیف رندی نقدی در گزارش تسویه فاکتور از مبلغ دریافتی بابت فاکتوردر گزارش تسویه فاکتور

64-تفکیک کسورات و اضافات فروش از مبلغ خالص فروش در گزارش تسویه فاکتور

لیست امکانات نسخه 1396/3/16 سیستم مدیریت انبار و تولیدزروان :

1- رفع اشکال گزارش تعدادی اسناد انبار (مجوز خروج) که مجوز خروج های بدون حواله را نمایش نمی داد

2- اضافه کردن انتخاب بچ به فرم تحویل کالا

3- اضافه کردن نوع سند تحویل به مشتری به اسناد انبار و چاپ آن

4- رفع مشکل ریالی کردن انبار با واحد فرعی و تغییر رویه محاسبه کالاهای دارای واحد فرعی

5- تغییر فرم ریالی کردن انبار به جهت نمایش خطا و اضافه کردن فیلتر به آن

6- لود نکردن خدمات در حواله با منشاء فاکتور(خدمات با منشا فاکتور در حواله درج نگردد)

7- تغییر فرم کالا (نمایش اشتباه id تفصیلی به جای کد تفصیلی)

8- فرم جدید ورود کالا در انبار و فروش به صورت 2 واحدیبا دکمه بf2 بصورت واحد اصلی ،فرعی و بسته بندی

9- چاپ راس گیری اسناد انبار

10- ایجاد فرم استاد مرتبط در انبار

11- اضافه شدن فیلد تاریخ حواله ،تاریخ تحویل ،نام انبار به گزارش مجوز خروج

12- عدم محاسبه اسناد تایید شده انبار در مانده حساب مشتری

13- بزرگ شدن فضای نام کالا در فرم تعریف کالا

14- گزارش بررسی تعدادی اسناد مجوز خروج اضافه شدن تعداد تحویل به مشتری

15- گزارش بررسی تعدادی اسناد مجوز خروج اضافه شدن گروه بندی براساس کالا

16-صدور حواله تجمیعی و انتقال به انبار خودرو جهت پخش شرکتهای دارای پخش خودرو و توزیع(توزیع و پخش)

17-در نظر گرفتن اسناد رسید و برگشت و اصلاحات کاهنده و افزاینده در گزارش گردش حساب مشتری

18-لینک وب سایت گروه نرم افزاری زروان در نرم افزارها

19-مرتبط کردن اسناد انبار و اسناد توزیع(حواله با منشا توزیع)

لیست امکانات نسخه 1396/3/16 سیستم مدیریت وجوه دریافت و پرداخت زروان :

1- برداشتن نمایش جزئیات در فرم کنترل اسناد دریافتنی

2- چاپ راس گیری اسناد خزانه

3- رفع خطا در زمان ویرایش دریافت شده در سایر صندوق ها

4- اضافه کردن چاپ برداشت از حساب بانکی به تفکیک واریز و برداشت

5- اضافه شدن فیلد شرح سند در گزارش ریز گردش نقد خزانه و چاپ آن

6- اعمال تفصیلی 5 در اسناد خزانه داری در زمان دریافت و پرداخت نقد در فاکتور فروشگاهی در زمان ثبت تخفیف رندی

7- اضافه شدن نام بازاریاب به فرم اسناد مرتبط در زمان ثبت تسویه فاکتور در سیستم خزانه داری

8--تجمیع اسناد مرکب و تلفیقی به مالی در زمان صدور اسناد به مالی از سیستم خزانه داری

9-نمایش مانده فاکتور بعد از ثبت اسناد خزانه در سیستم خزانه

10-رفع اشکال اعمال تخفیف بعد از ذخیر ه و ویرایش سند در زمان ثبت اسناد خزانه د ر فاکتور فروشگاهی

11-اضافه کردن OPTION  جهت اسناد واخواست شده

12-صدوراسناد واخواست شده بر اساس معین اسناد  واخواست شده از بانک و اشخاص

13.-مانده حساب اسناد و اخواست شده د ر گزارش گردش حساب مشتری

14-option جهت جلوگیری و هشدار ثبت چک دریافت اسناد و دریافت نقد و واریز بانکی بابت ارتباط چک با فاکتور فروش مشتری

15-درج نوع سند و مبلغ در فرم دریافت اسناد در جدول پایین بصورت اتوماتیک بعد ازثبت هر سطر در جدول بالا در فرم دریافت اسناد سیستم مدیریت وجوه

این محصول نرم افزاری، فاقد تغییرات اساسی در این نسخه می باشد.

این محصول نرم افزاری، فاقد تغییرات اساسی در این نسخه می باشد.

این محصول نرم افزاری، فاقد تغییرات اساسی در این نسخه می باشد.

این محصول نرم افزاری، فاقد تغییرات اساسی در این نسخه می باشد.

این محصول نرم افزاری، فاقد تغییرات اساسی در این نسخه می باشد.

این محصول نرم افزاری، فاقد تغییرات اساسی در این نسخه می باشد.

لیست امکانات اضافه شده به نسخه های نرم افزاری در سال 1395 -نرم افزار یکپارچه زروان • درج قیمت فروش کالا به ازای هر بچ در فاکتور فروش
 • امکان تعریف قیمت فروش جهت هر بچ بصورت جداگانه
 • تعریف فرمول جایزه کالا براساس الگوی محاسبه تصاعدی و محاسبه در فاکتور فروش
 • اضافه کردن ستون تولید کننده و گروه کالا هنگام انتخاب نام کالا در اسناد فروش
 • نمایش بچ کد در اسناد فروش شامل سفارش فروش،پیش فاکتور فروش،برگشت از فروش،فاکتور فروش
 • اعمال شرط تاریخ در گزارش گردش حساب مشتری
 • نمایش  و فیلتر مشتریان مربوط به هر گروه با انتخاب گروه مشتری در فرم مشتریان
 • نمایش اسناد مربوط به 31 هر ماه در ماه جاری در قسمت لیست و بررسی فاکتور فروش
 • نمایش تاریخ انقضاء هر بچ با انتخاب کالا در فرم فاکتور فروش
 • دسترسی به مشتری جهت گزارش گردش حساب مشتری
 • کنترل دسترسی به مشتری در فرم فاکتور فروشگاهی
 • افزایش سرعت ذخیره سازی لیست قیمت
 • اضافه کردن تاریخ تولید و انقضاء میلادی کالاهای بچ دار در چاپ فاکتور فروش
 • اضافه شدن گزارش گردش حساب مشتری با جزئیات کامل از تمامی زیر سیستم ها
 • اضافه کردن چاپ دریافت صندوق و اسناد دریافت بانک در چاپ فاکتور فروشگاهی
 • نمایش ریز اسناد مشتری در فرم گردش حساب مشتری
 • اضافه کردن شماره تلفن وآدرس محل کار در  گزارش گردش حساب مشتری
 • اضافه کردن تعریف شعب بانک به فرم دریافت و پرداخت در فرم فاکتور فروشگاهی
 • افزایش اعشار ضریب تبدیل کالا به 5 رقم در فرم تبدیلات واحد
 • امکان درج لیست قیمت پایه رسید در لیست قیمت پایه انبار
 • ایجاد کردن گزارش و  چاپ موجودی بچ و کاردکس بچ در گزارش تعدادی انبار
 • ایجاد کردن گزینه نمایش در کارتابل در فرم اسناد انبار
 • ایجاد کردن تاریخ منشاء و شماره منشاء در پارامترهای الگوهای  صدور اسناد در برنامه انبار
 • اصلاح تولید اتومات نام کالا در فرم تعریف کالا
 • ایجاد کردن فرم دسترسی به عوامل افزاینده و کاهنده در سیستم فروش
 • ایجاد کردن چاپ و گزارش فروش صندوق به تفکیک مشتری در هر روز
 • ایجاد کردن چاپ فاکتور فروش همراه با اطلاعات دریافت و پرداخت
 • محاسبه دوره وصول مطالبات در فرم فاکتور فروشگاهی ، پیش فاکتور ، قرارداد فروش و سفارش فروش
 • ایجاد کردن فیلد نمایش در کارتابل در فرم اسناد فروش
 • ثبت برگشت از فروش بابت کالاهای بدون موجودی بچ
 • ایجاد کردن دوره وصول مطالبات با در نظر گرفتن مرکز فروش ، نوع تسویه و تنظیم جهت محاسبه آن در اسناد فروش
 • ایجاد کردن فرم دسته بندی عوامل به فرم کسورات و اضافات فروش جهت کنترل آیتم های تکراری
 • ایجاد کردن شماره فیش به قسمت posدر فرم دریافت و پرداخت فاکتور فروشگاهی
 • ایجاد کردن تاریخ سند در قسمت دریافت و پرداخت فرم فاکتور فروشگاهی
 • ایجاد کردن اصلاحات افزاینده و کاهنده در سیستم فروش جهت اصلاحات فاکتور بعد از صدور
 • حذف ردیف کالا در فرم جایزه و برگشت از جایزه
 • امکان انتخاب و مشاهده سند جایزه و برگشت از جایزه از قسمت لیست اسناد جایزه فروش
 • نمایش بچ کد کالا در فرم جایزه و برگشت از جایزه
 • امکان نمایش سند از قسمت اسناد مرتبط اسناد فروش
 • امکان محاسبه فرجه و وصول مطالبات در اسناد فروش جهت هر کالا
 • تغییر سند اصلاحات افزاینده و کاهنده فروش و امکان تسهیم مبلغ مدنظر برروی کالا
 • صدور سند اصلاحات کاهنده جهت اسناد فاکتور با امکان تسهیم و تعیین روش تسهیم
 • صدور سند اصلاحات افزاینده جهت اسناد فاکتور با امکان تسهیم و تعیین روش تسهیم
 • کنترل اسناد اصلاحات کاهنده و افزاینده فروش
 • صدور سند حسابداری اصلاحات کاهنده و افزاینده فروش
 • نمایش اسناد اصلاحات و کاهنده فروش در گزارش گردش حساب مشتری
 • تعیین کسورات و اضافات سندهای فروش براساس نوع تسویه
 • اضافه شدن شماره مشتری در جستجو مشتری در صدور اسناد فروش
 • تغییر گزارش گردش حساب مشتری برای عدم نمایش اسناد ابتدای دوره خزانه و نمایش اصلاحات افزاینده و کاهنده فروش
 • در فرم سفارش فروش پس از تعریف مشتری از فیلد میانبر،مشتری نمایش داده می شود
 • فرم دسته بندی عوامل کسورات و اضافات فروش
 • چک کردن عوامل مرتبط در فرم اسناد فروش
 • رفع خطا در تعریف شعب در فرم فاکتور فروشگاهی
 • تعریف فرجه کالا به تفکیک مرکز فروش و نوع تسویه
 • رفع مشکل انتخاب بچ در اسناد فروش زمانی که کد کالا را تایپ می کنیم
 • رفع مشکل تعریف پیش فرض ها در اسناد فروش که برای هر نوع سند یک پیش فرض تعریف شود
 • امکان انتخاب سند فاکتور فروش مرتبط در اسناد دیافت و پرداخت نقد صندوق ، دریافت و پرداخت نقد بانک ، و دریافت اسناد خزانه
 • گزارش فاکتورهای تسویه شده و نمایش مانده فاکتو%