راهـکارهای سفارش مشتری

راهـکارهای سفارش مشتری

گروه نرم افزاری زروان با توجه به ارائه تولیدات بسیار متنوع در حوزه نرم افزار و همچنین مبتنی بر Framework نرم افزاری جهت ارائه نرم افزارهای یکپارچه به مشتریان راهـکارهای سفارش مشتری و یا ماژول های لازم جهت حفظ یکپارچگی محصولات و ارائه راهکار یکپارچه در کسب و کار را به صورت سفارشی نیز ارائه نمایند.

این راهـکارهای سفارش مشتری برمبنای فرآیندهای کسب و کار و منطبق با مشخصات و ویژگی های سازمان موردنظر طراحی می گردد.بایستی توجه داشته باشید که تولید یک محصول یکپارچه منطبق با نازهای سازمان و یکپارچه با سایر محصولات نرم افزاری خواهد توانست به حرکت سریع سازمان شما و کاهش هزینه های ناشی از عدم یکپارچگی کمک شایانی نماید

برخی از پروژه ها وراهـکارهای سفارش مشتری که به صورت یکپارچه و به صورت سفارشی تولید شده اند.

مـاژول پـذیـرش و اسـقـاط خـودرو

سـامـانه سـفـارش گـیـری آنـلایـن مـشـتریـان

وب سـرویـس فـروشـگـاه ایـنـترنـتی 

راهـکـارهـای خـرده فـروشـی

همچنین در صورت نیاز به راهکار سفارشی و مختص کسب وکار خودتان بصورت مستقل به همراه Source  نرم افزاری می توانید با واحد فروش و بازاریابی شرکت تماس حاصل نمائید تا پروژه مورد نظر به همراه کلیه مستندات تحویل شما گردد.

مزایای استفاده از نرم افزار سفارشی عبارت اند از :

  1. ایجاد برتری و مزیت رقابتی در حوزه IT با داشتن ابزار اختصاصی
  2. پیاده سازی و اجرای فرآیندهای کاری متناسب با دانش فنی به صورت کامل
  3. مشارکت مستقیم کارفرما در تولید و نظارت برروند پروژه
1
2
3
4
5
6
7
8

راهـکارهای سفارش مشتری

9
10
11
12
13