راهکار هولدینگ زروان

ایجاد ابزاری جهت برنامه ریزی و نظارت مستمر بر شرکتهای تابعه و وجود اطلاعات یکپارچه با حفظ استقلال شرکتهای تابعه لزوم بکارگیری نرم افزارهای هلدینگ ، جهت اثربخش براي برنامه ريزي سازمانها را بیش از پیش پررنگ تر می نماید.

ایجاد روش بهینه جهت بکارگیری منابع در سطح گروه شرکتهای تابعه با شناخت فرایندها در سطح شرکت مادر و شرکتهای فرزند با پیاده سازی منطقی و صحیح مجموعه راهکارهای نرم افزاری فراهم خواهد آمد.

لذافراهم آوردن ارزشي مازاد بر مجموع ارزش تک تک واحدها و فرآيندهاي آن یعنی ایجادهم افزايي از طریق یکپارچه سازی اطلاعات در سطح شرکتهای مادرو فرزند و نهایتا طراحي و پياده سازي فرايندهاي استراتژيک را می توان به عنوان يک گام اساسي در اداره سازمانهاي هلدينگ قلمداد کرد.

اهداف هلدینگ :

  فراهم سازی بستر مناسب جهت فرآیندهای استراتژیک، حوزه کسب و کار،حوزه های مالی ،حوزه مشتری

  شناسايي شرکتهاي موفق داخلي .

  تسهيم بهترين تجارب شرکتهاي موفق .

  تحليل فاصله بين وضع موجود و وضع مطلوب.

  کاهش هزینه های مشتری از طریق معرفی به سایر واحدها و فراهم کردن بستر اطلاعاتی مناسب جهت مشتریان.

  مدیریت نام تجاری ومدریت زنجیره تامین .

  مدیریت فرآیندهای اطلاعاتی و کاهش هزینه های نگهداری و توسعه نرم افزاری

  ایجاد مديريت ادغام از طریق دست‌يابي به منافع مشترک از طريق هم افزايي و کاهش ريسک تجاري.

  تجزيه و تحليل صورتهاي مالي، مديريت ورود و خروج سرمايه و وجوه نقد .

اهداف و مزایای پیاده سازی هلدینگ زروان:

   ایجاد پایگاه داده یکپارچه جهت اطلاعات پایه شرکت مادرو شرکتهای فرزند شامل کدینگ حسابها، کالاها، مراکز هزینه ،مراکز پروژه ، دوره های مالی، بانکها و…

  ایجاد کنترلهای لازم جهت دسترسی کاربران در سطح تمام شرکتها.

  تهیه گزارشات مالی بصورت سالهای مالی یکپارچه از تمام شرکتها و یا بصورت انتخابی.

  تهیه گزاشات مقایسه ای بصورت پارامتریک از شرکت مادر و فرزند بصورت جداگانه ، انتخابی و یا یکپارچه.

  تهیه گزارشات تلفیقی در تمام سطوح سرفصل ، کل ،معین، تفصیلی ( تا 5 سطح) و مقایسه ای.(بعنوان مثال گزارش میزان بدهی یک مشتری در سطح کل شرکتها یا به تفکیک هر مرکز)

  عدم ویرایش اطلاعات در شرکتهای فرزند در صورت تایید در شرکت مادر.

  کاهش هزینه های نگهداری از طریق نصب سیستم متمرکز تعریف اطلاعات .

  تهیه گزارشات انبار،موجودی کالا،کنترل موجودی ها،در سالهای مالی مختلف و شرکتهای مختلف بصورت مقایسه ای و تجمیعی.

  تهیه گزارشات مشتریان،اطلاعات یکپارچه مشتری در تمام شرکتها،در سالهای مالی مختلف و شرکتهای مختلف بصورت مقایسه ای و تجمیعی.

  تهیه گزارشات نقدینگی در سطح کل سازمان،اسناد دریافتنی ،اسناد پرداختنی ،و کلیه گزارشات سیستم مدریت وجوه .

  تهیه صورت های مالی تجمیعی و تلفیقی

 امکان ارتباط بصورت آنلاین با نرم افزارهای شرکتهای فرزند ودسترسی به اطلاعات شرکتها

  امکان ارسال پیام کوتاه ،باشگاه مشتریان،تامین کنندگان و اطلاع رسانی بصورت مشترک

  امکان ایجاد سطوح دسترسی چند لایه جهت شرکتها بر اساس چارت سازمانی

.

جهت انتخاب محصول دلخواه با توجه به اندازه شرکت بروی منو زیر کلیک نمایید.