نرم افزارمراکز اسقاط خودرو

نرم افزارمراکز اسقاط خودرو

با نرم افزار مدیریت پذیرش و اسقاط خودرو زروان کلیه فرایندهای پذیرش، انبار، حسابداری و پرسنلی شما مکانیزه گشته و دیگر نگرانی در مورد پیوستگی اطلاعات مجموعه خود را ندارید.

با این نرم افزار کلیه فرآیندهای پارکینگ خود را مدیریت نمایید.

این محصول نرم افزاری با همکاری مراکز بازیافت و اسقاط کشور و بصورت یکپارچه از مرحله پذیرش خودرو تا مرحله اسقاط و بازیافت و همانگ با سایر زیر سیستمهای حسابداری مالی،انبار،فروش،خزانه داری و حقوق و دستمزد عمل می نماید.

برخی از مراکز اسقاط استفاده کننده از این محصول عبارتند از:

شرکت پگاه نوین بارثاوا کد 2015 خراسان رضوی

شرکت مجدخودروشرق کد 2017 خراسان رضوی

شرکت نوسازان خودروگناباد کد2020

شرکت پاکسازان خودروشرق کد 2011

شرکت صنعت پیشرو اسرارکد2022

شرکت اسقاط خودرو شایسته کار اصفهان

.

جهت انتخاب محصول دلخواه با توجه به اندازه شرکت بروی منو زیر کلیک نمایید.

بازگشت
بازگشت
شرکت های Enterpriseمناسب جهت شرکتهای بزرگ و فرآیند محور-شرکتهای هولدینگ-شرکتهایی با پراکندگی جفرافیایی بصورت webbase
شرکتهای بزرگاین دسته از محصولات مناسب شرکتهای بزرگ ،شرکتهای پخش و شرکتهایی با ساختار سازمانی منسجم می باشد.
شرکتهای متوسطاین دسته از محصولات مناسب کسب و کارهای متوسط است که معمولا با کمتر از ۵۰ نفر پرسنل، اداره می‌شوند با ساختار یکپارچه می باشد.
شرکتهای کوچکاین دسته از محصولات مناسب شرکتها ،تولیدی ها،شرکتهای پخش و فروشگاه هابا تراکنش های متوسط می باشد.