بهــای تمــام شــده چیـست و چه مـزایـایی دارد؟

سازمان های نوین بر مبنای تفکرات مبتنی بر ارزش مشتری از قبیل مدیریت مبتنی بر ارزش، تحلیل زنجیره ارزش، مهندسی ارزش و با هدف خلق ثروت (ارزش) تاسیس می شوند. سه عنصر بهای تمام شده، کیفیت و کارکرد، مولفه هایی هستند که تداوم فعالیت سازمان ها با آن گره خورده است. به طوری که تلاش می شودمحصولات و خدمات با کمترین بهای تمام شده، بالاترین کیفیت و کارکرد در حداقل زمان ممکنه به مشتریان تحویل شود. سیستم های اطلاعات حسابداری نیز می بایست متناسب با شرایط فعلی کسب و کار اطلاعات مورد نیاز مدیریت را در حوزه های تصمیم گیری، برنامه ریزی و کنترل تامین نمایند. طراحی نظام مدیریت هزینه برای پاسخگوئی به این نیاز مدیریت در شرایط جدید است. در این نظام نگاهی استراتژیک به بهای تمام شده وجود داشته و سعی در کنترل کاهش هزینه ها با حداقل تاثیر کاهشی ممکنه بر کیفیت و کارکرد نحصولات را دارد. که با توجه به تحریم های اقتصادی تحمیل شده به تولید کنندگان و محدودیت در منابع مواد اولیه و همچنین سطوح مختلف درآمدی مصرف کننده، ضرورت توجه به این دست از اطلاعات ارزش ویژه ای پیدا می کند.

در نرم افزار تولید زروان سعی شده است که با بهره گیری از رویکرد های نوین حسابداری مدیریت و نظام مدیریت هزینه، ساختار محاسبه بهای تمام شده در صنایع به عنوان قالب اصلی پروژه در نظر گرفته شود و لذا مبنای طراحی این سیستم در محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات و همچنین ارایه اطلاعات صحیح، مربوط، به موقع و پیشنهاد قیمت فروش منصفانه محصولات الگوی نظام هزینه یابی بر مبنای فعالیت یا ABC می باشد.

بهای تمام شده به این شما این امکان را می دهد تا توانایی پاسخگوئی به سوالات ذیل را به دست آورید :

  1. آیا هزینه انجام شده برای تولید هریک از انواع محصول یا خدمات به درستی محاسبه شده است؟
  2. بدون تغییر اساسی در تولید کدام محصول را تولید کنم تا بتوانم سود بیشتری را برای شرکت به ارمغان بیاورم؟
  3. کدام هزینه را می توان حذف نمود یا برون سپاری کرد؟
  4. کدام محصول اقتصادی و کدام محصول استراتژیک می باشد؟
  5. تولید کدام محصول را متوفق کنم تا بتوانم با تمرکز بر محصولات دیگر سود شرکت را افزایش دهم؟
  6. قسمتی از تولید که بیشترین مطلوبیت رابرای مصرف کننده فراهم می نماید، چقدر بر بهای محصولات اثرگذار می باشد؟
  7. آیا خط تولیدم را عوض کنم تا بتوان محصول بهتری را تولید کنم، دوره بازگشت سرمایه این سرمایه گذاری درتولید چقدر است؟
  8. کدام فعالیت کدام یک از کارکنان اثربخشی بیشتری در سوددهی شرکت دارد؟

و سوال هایی که اغلب مدیران برای یک تصمیم گیری بهینه باید به آن ها دسترسی داشته باشند و به همین دلیل است که از دیدگاه تولیدکنندگان بزرگ قیمت پایین، کیفیت بالا و کارکرد مناسب و در حداقل زمان ممکنه به مشتریان خود ارایه کنند بنابراین برای حداکثر شدن سود و ارزش در سازمان میبایست بهای تمام شده به عنوان مولفه مثلث بقا، مدیریت و راهبری شود.

اعتقاد و تعهد مدیریت عالی به بهبود مستمر، تامین رضایت مشتریان و جلب مشارکت کارکنان در کلیه سطوح، به طوری که منجر به بهبود و توسعه فعالیت های ارزش زا و حذف فعالیت های فاقد ارزش شود، از الزامات بنیادی ایجاد نظام مدیریت هزینه است.

برای مشاهده امکانات نرم افزار بهای تمام شده تولیدی زروان اینجا کلیک کنید