ماژول صورت مغايرت بانكي

وجوه نقد به عنوان مهم ترین و نقدترین دارایی های یک سازمان، نقش غیرقابل انکاری دارد و اعمال کنترل و نظارت بر آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بخش عمده ای از وجوه نقد سازمانه معمولا در حساب بانکی آنان نگهداری می شود و بخش قابل ملاحضه ای از معاملات نقدی نیز از طریق حساب بانکی آن انجام می شود و به منظور رعایت اصل واقعیت و تطابق، به صورت مشخص یا نامشخص در مقاطع زمانی از دوره مالی با استفاده از یک ابزار حسابداری به نام صورت مغایرات بانکی نسبت به تعیین مانده واقعی حساب بانک اقدام می گردد.

 • امکان تهیه صورت مغایرت بانکی براساس کارت بانک در سیستم مدیریت وجوه.
 • امکان ورود اطلاعات حساب بانکی بر مبنای فایل دریافتی از بانک های مختلف.
 • تعریف فرمت هر بانک به صورت کاملا پارامتریک و ورود اطلاعات از فایل بانک.
 • مقایسه اقلام صورتحساب بانک و دفاتر بانک به تفکیک هر حساب بانکی بصورت دستی و اتوماتیک.
 • مغایرت گیری بصورت دستی و اتوماتیک بر حسب دفاتر مالی درسیستم مدیریت مالی زروان.
 • تهیه صورت مغایرت بانکی براساس روش مانده واقعی.
 • نمایش اقلام باز و بسته در هر دوره و دوره های قبل با امکان پاس نمودن کلیه اقلام.
 • تهیه پرینت از اقلام باز در یک دوره خاص و گزارش استاندارد صورت مغایرت بانکی.
 • امکان تهیه گزارش صورت مغایرت و گزارش مقایسه ای صورت حساب بانک و دفاتر بصورت دلخواه.
 • امکان صدور سند بانک جهت اقلام بازموجود درصورتحسابهای بانک و دفاتر بانک.
 • امکان جستجو، فیلترگذاری، و ارسال گزارش با فرمت های دلخواه از قبیل:

formats (1)