همایش قوانین مالیاتی

همایش قوانین مالیاتی در مورخ 25/07/1396 در محل دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد از ساعت 16 لغایت 21 برگزار گردید.

در این همایش که با همت شرکت خدمات مالی و مالیاتی پیشرو حساب و گروه نرم افزاری زروان برگزار گردیده میهمانان زیادی شامل مدیران مالی،کارشناسان حسابداری،اساتید دانشگاه و ممیزین سازمان امور مالیاتی که  از سراسر کشور حضور داشتند.

سخنرانان همایش جناب آقای استاد دوانی عضو ارشد انجمن حسابداری ایران و جناب آقای دکتر ودیعی استاد دانشگاه فردوسی مشهد و آقای مهدی غریب کارشناس سازمان امورمالیاتی تهران بودند.

در ابتدای همایش جناب استاد دوانی با ایراد سخنرانی پیرامون قوانین مالیاتی به ایراد سخنان خود در این زمینه  پرداختند.

سپس جناب آقای دکتر ودیعی نیز پیرامون مباحث مالی و مالیاتی در ادامه همایش مباحث جاری در این زمینه را ارائه نمودند و به بیان دیدگاههای خود با توجه به حوزه های فعالیت کاری در زمینه های مالیاتی پرداختند.

در پایان سخنرانی جناب آقای غریب کارشناس سازمان امور مالیاتی در خصوص ماده 169 و نحوه ثبت خرید و فروش فصلی به ارائه توضیحاتی پرداختند و جلسه پرسش و پاسخ نیز برگزار گردید.

د ر این همایش مبلغ 000/000/500 ریال هدایا بصورت هدایای نرم افزاری از طرف گروه نرم افزاری زروان به قید قرعه ب میهمانان اعطا گردید.

همچنین در این همایش شرکتهای دایارهیافت و شرکت پیشگامان کویر یزدنیز هدایایی از طرف شرکت به میهمانان اهدا نمودند.

ضنا برندگان جوایز نرم افزاری با ارائه لوح دریافتی در همایش به دفتر گروه نرم افزاری زروان می توانند نسبت به دریافت هدایای خود اقدام نمایند.