شرایط درخواست نمایندگی یا عضویت در گروه نرم افزاری زروان

گروه نرم افزاری زروان در راستای توسعه فعالیت های بازاریابی، فروش محصولات خود، از افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط در سراسر کشور و بویژه مراکز استانها نماینده فعال می پذیرد.اعطای نمایندگی فروش محصولات زروان یا عضویت درگروه نرم افزاری زروان از طریق 3 روش امکان پذیر می باشد :

این روش ویژه افراد حقیقی و حقوقی است که در آن عامل فروش به بازاریابی و معرفی مشتری خواهد پرداخت. پس از معرفی مشتری تمامی فرآیند های عقد قرارداد، آموزش و پشتیبانی به عهده دفتر مرکزی گروه نرم افزاری زروان خواهد بود.

  • شرایط عاملیت فروش
  1. عقد قرارداد عاملیت فروش با گروه نرم افزاری زروان
  2. دارابودن تجربه و دانش كافي براي فروش محصولات نرم‌ افزاري
  • مزایای عاملیت فروش محصولات زروان
  1. اعطای پورسانت درقبال معرفی مشتری.
  2. آموزش عامل فروش به منظور آشنايي با محصولات زروان
  3. ارسال کاتالوگ، سی دی دمو و… جهت عامل فروش
  4. امکان استفاده از محصولات زروان
  5. قابليت ارتقاء به نمايندگي رسمي در صورت تداوم همكاريها با حمايت گروه نرم افزاری زروان

ثبـت درخـواست الکتـرونیـک عامـلیت فـروش