درخواست دمو

شما می توانید با تکمیل فرم درخواست دمو محصول در سامانه روابط عمومی زروان درخواست خود را ثبت نمائید.

پس از ثبت درخواست کارشناسان ما با شما تماس حاصل می نمایند و جهت درخواست دمو حضوری، اینترنتی و یا ارائه اکانت لازم از نرم افزار متناسب با نیازهای شما اقدام فرمائید.

در صورتی که نیاز به برگزاری جلسات شناخت نرم افزار داشته باشید کارشناسان ما پس از ارزیابی محیط کار کارفرما و نیاز سنجی نسبت به برگزاری جلسات شناخت اقدام خواهند نمود.

در جلسات شناخت سعی ما براین است که بهترین راهکاررا متناسب با کسب و کار کارفرما ارایه نماییم.و نیازهای و سوالات کاربران هر بخش به تفکیک واحدهای درون سازمانی شناسایی و در صورت لزوم در جلسه بعدی با دقت بیشتری به کاربران ارایه گردد.

در محصولاتی که در حوزه ERP و متناسب با نیازها و فرآیندهای کسب و کار ارایه می شوند لازمست تا این در جلسات با روشهای علمی به گردآوری اطلاعات محیط کارفرما پرداخته شود و ماحصل جلسات بصورت مکتوب  و با تعیین نقاط ضعف و قوت به همراه ریسکهای ذاتی و عملیاتی و فرآیندهای قابل اصلاح و پیشنهادی ارایه گردد.

شایان ذکر است که جلسات شناخت فقط جهت سازمانها و شرکتهای بزرگ که مبتنی بر فرآیندهای کاری پیچیده و یا نیازهای سفارشی باشند برگزار می گردد و در سایر شرکتها بنا به نوع کسب و کار جلسات دمو بصورت حضوری در محل کارفرما و یا در محل شرکت زروان و یا از طریق اینترنت ارایه می گردد.

تکمیل فرم درخواست دمو محصولات گروه نرم افزاری زروان