مطالب توسط 1001

برگـزاری مـوفق همـایش

همایش راهکارهای نوین در سیستم مالی در مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ به مناسبت روز پژوهش در محل کلوپ مدیران از ساعت ۱۶ الی ۱۹:۳۰ برگزار شد . در این گرد همایی که با حضور تنی چند از مدیران سازمانها, اساتید دانشگاه , مدیران مالی, حسابداران و کارکنان شرکت زروان برگزار گردید مباحثی در خصوص راهکارهای نرم افزاری جدید […]