مهـنـدسـی مـجـدد

امروز برای بقای سازمان های بزرگ علاوه بر ایجاد تغییرات تدریجی و هماهنگ نیازمند تغییرات اساسی و زیر بنایی می باشیم.

مهندسی مجدد (BPR) روندی است که در آن وظیفه های فعلی سازمان جای خود را به فرآیندهای اصلی کسب وکار می دهد و سازمان از حالت

وظیفه گرا به فرآیند گرا تبدیل می شود.

اساس مهندسی مجدد بر بررسی های مرحله ای و حذف مقررات کهنه و جایگزین نمودن فرآیندهای مبتنی بر نیازهای کسب وکار استوار است.

 • بهبود کیفیت
 • کاهش هزینه ها
 • بهبود خدمات
 • کاهش زمان انجام سفارشات
 • انعطاف پذیری
 • نوآوری
 • رضایت مشتریان
 • بازگشت سریع سرمایه
 • افزایش سهم بازار

مهندسی مجدد باعث تحولات اساسی در تکنولوژی سازمان، محیط سازمان، اندازه و گستره فعالیت سازمان، دانش و مهارت کارکنان و نوع و روش تولید می شود. پیاده سازی موفق ERP  در سازمان مستلزم ایجاد تغییر بنیادین و باز مهندسی فرآیندها می باشد.

همچنین مفهوم زنجیره ارزش که متشکل از فعالیت های اولیه و ثانویه می باشد، جزء موارد حیاتی در باز مهندسی می باشد.

قـواعـد مهــندسـی مـجـدد

در مفهوم فرآیندهای سازمانی گروه نرم افزاری زروان با بهره گیری از تجارت موفق و تیم مجرب در پروژه های سازمانی سعی برآن نموده است که جهت بازارهای خاص و مشتریان خاص به فرآیندهای ساختار یافته، قابل اندازه گیری و خاص همان صنعت توجه نماید.

با توجه به اینکه فرآیندهای کسب و کار دارای مشتریان درون و برون سازمانی هستند لذا توجه به مشتریان درون وبرون سازمانی ابتدا در بحث باز مهندسی و پس در امر طراحی و استقرار و پیاده سازی سیستم ERP خواهد توانست راهنمای مادر تعیین این راه برای مشتریان باشد.

دسته بندی سیستم های پیاده سازی شده جهت سازمان به سیستم های درون سازمانی (همانند سیستم های پایه) و یا سیستم های برون سازمانی (مثل پورتال مشتریان، CRM، اتـوماسـیون، سامانه های کارکنان، داشبوردها و….) و همچنین سیستم های دارای عملکرد دوگانه (مثل سیستم های فروش، بازاریابی، تحقیقات بازار و گاهاً قسمتهایی از تمامی ماژول ها و زیر سیستم ها ) به همین جهت می باشد.

همچنین با راه اندازی سیستم های فرآیندی در حوزه مالی که ماحصل مهندسی مجدد فرآیندها در سازمان ها بوده است سیستم کارتابل اسناد مالی در حوزه سیستم های مالی جهت سازمان ها راه اندازی گردیده است که علاوه بر فرآیند محور شدن فعالیت ها درحوزه مالی، کنترل های داخلی بسیار موثری را براساس استانداردهای بین المللی پیاده سازی نموده است.

پیاده سازی سیستم کارتابل اسناد که مبتنی بر فرآیند و ارجاع درحوزه مالی و اداری در سازمان می باشد اولین بار توسط گروه نرم افزاری زروان در ایران طراحی و پیاده سازی گردیده است که نتایج ذیل را در پی داشته است.

 • ایجاد یکپارچگی در مشاغل
 • ارجاع منطقی امور
 • کاهش هزینه های بازرسی و حسابرسی
 • لینک کارتابل اسناد مالی به صورت
 • فرآیند محوری در امور
 • حذف کنترل های اضافی و وقت گیر