ERP چیست؟

ERP چیست؟

ایجاد تحولات جدید و جدی در سازمان متناسب با نیاز های کسب و کارها مستلزم گسترش بسترهای مبتنی بر فناوری اطلاعات می باشد.
ERP بعنوان یکی از بهترین دست آوردهای در حوزه فن آوری می تواند به تصمیم گیری مدیریت در تمام زمینه ها کمک نماید.
ERP مخفف کلمه Enterprise resourse planning  می باشد یعنی برنامه ریزی منابع سازمانی
یک سیستم ERP همه بخش های سازمان را با یکدیگر پیوند می دهد و از ماژولهای مختلف و بهم پیوسته تشکیل شده است.
که استفاده از سیستم ERP می تواند تمامی فرآیند های سازمانی را بصورت مکانیزه پیاده سازی نماید و موجب حذف رویه های دستی و اضافی و همچنین کاهش هزینه های اضافی گردد .

برنامه ریزی منابع سازمانی از 3 واژه تشکیل شده است.
سازمان: یک سازمان بسیار گسترده دارای فرآیندهای پیچیده
نگاه به آینده در یک دید بلند مدت به جای نگاه کردن به وضعیت جاری
برنامه ریز : نگاه به آینده در یک دید بلند مدت به جای نگاه کردن به وضعیت جاری

سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی را می توان بعنوان نرم افزاری یکپارچه در نظر گرفت که شامل ماژولهای مختلفی از قبیل ,برنامه ریزی تولید, فروش , بازاریابی , توزیع و پخش، سفارش گیری، حسابداری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت پروژه، انبار و تولید، تعمیر و نگهداری حمل ونقل، خدمات مشتریان، گزارش ساز و… می باشد.

ایجاد جریان روان اطلاعات در سازمان و هماهنگی و فرآیند گرا بودن از مهم ترین ویژگیهای پیاده سازی ERP می باشد.

گـام سوم : تهـیه فهـرست نرم افزارهای نامزد انتخاب

براساس صنعت شرکت ها و اندازه بسته ی نرم افزاری تولید کننده و بسته فنی ( شامل سیستم عامل نرم افزاری، پایگاه داده، زبان برنامه نویسی و …) صورت می گیرد.

گـام دوم : تهیـه لیـست کارکرد

با استفاده از یک تیم اشنا به فرایند های سازمان طرح ریزی نحوه تغییر فرایندهای جاری به تجربیات برتر جدید صورت می پذیرد .

گام اول : تعیـین چشـم انداز

مهمترین قدم است و با تفکری استراتژیک پیشینه بازگشت سرمایه را امکان پذیر می کند و کل تیم را روی هدف متمرکز کرده که باعث مشارکت کارکنان می شود .

گام ششم : مـرور پیـشنهادات

باید پیشنهادات مطالعه شده و مارد ذیل یادداشت گردد :

نقاط قوت ویژه، نقاط ضعف، زمینه هایی که نیازمند روشنفکری بیشتر است و زمینه های مورد تردید

گام پنجم : تهیه درخواست پیـشنهاد ERP

فرمت خاصی دارد و شامل مقدمه، راهنمای پیشنهاد، مدل کسب و کار در نظر گرفته شده و فرم های پاسخگویی و تامین کننده و محیط سخت افزاری و نرم افزاری و ضمایم

گـام چهـارم : محدود کردن دامنه مورد نظر به چهار تا شش نامزد

بر اساس نقاط قوت و ضعف هر بسته نرم افزاری، مصاحبه تلفنی با هر یک از تامین کنندگان و …

گام نهم : انتـخاب برنده

برنده نهایی جهت عقد قرارداد باتوجه به گام هفتم انتخاب می شود و جهت مذاکرات نهایی و عقد قرارداد آماده می شویم.

گام هشتم : نمایش طرز کار بسته های نرم افزاری

شرکت های نرم افزاری می بایست طرز کار دقیق بسته های نرم افزاری را توضیح ودر خصوص فرآیندهای اصلی سازمان مستند است کافی را ارائه نمایند.

گام هفتم : انتخاب فینالیست ها

بعد از تشکیل کمیته و استفاده از روش هایی مثل رتبه بندی وزنی، رای گیری و تحلیل عددی

گام دهم : مذاکره برای قرارداد اجرای طرح آزمایشی

جهت عقد قرارداد روشن و شفاف و مذاکرات نهایی با تولید کندده نرم افزار و به عنوان آخرین گام می باشد.

BONYAN ERP

 جهت مشاهده لیست ماژولهای BONYAN ERP بروی لینک مورد نظر کلیک نمایید.