داشبـورد مدیـران ویـژه نرم افـزار زروان پخـش

داشبورد مدیریت زروان جزء سیستم های نرم افزاری حوزه مدیریت دانش زروان می باشد که می تواند ضمن تحلیل و نظارت بر شاخص های کلیدی عملکرد سازمان ها را در رسیدن به اهداف و تصمیم سازی مدیران یاری رساند.

بازگشت
بازگشت
امـکانـات

  تهیه کلیه نمودارها و گیج ها بروی تبلت یا رایانه همراه

  دارای داشبورد تحلیلی جهت مفاهیم اطلاعات دوره های مالی قبل

  داشبورد عملیاتی جهت پایش کارکردهای حیاتی سازمانی

  تعیین سطوح دسترسی مختلف جهت کاربران و مدیران

  استفاده از المان ها، طرح های گرافیکی و گیج ها

  اتصال به سیستم های اطلاعاتی مختلف و مدل سازی و آنالیز اطلاعات

  استفاده بصورت ofline و online بر روی سیستم عامل اندروید

مـزایـا

  ارائه تصویر کار آمد از عملکرد سیستم های مالی و زیر سیستم ها
  ایجاد دید سریع در مدیران در خصوص روندها، گزارشات و نمودارها
  تصمیم گیری سریع و به موقع مدیران از طریق دسترسی به اطلاعات
  دسترسی سریع به اطلاعات از طریق تبلت یا یارانه همراه
  مایش وضعیت کل سازمان و امکان ارتباط به چندین منبع اطلاعاتی

ویـژگـی های بـرتـر

 اتصال به محصولات یکپارچه گروه نرم افزاری زروان و سیستم های ZARVAN ERP

 قابلیت استفاده بر روی تبلت یا گوشی تلفن دارای سیستم عامل Android

 امکان استفاده در کنار سیستم های مدیریتی و سایرمحصولات تحت اندروید زروان