داشبـورد مدیـران ویـژه نرم افـزار زروان پخـش

داشبورد مدیریت زروان جزء سیستم های نرم افزاری حوزه مدیریت دانش زروان می باشد که می تواند ضمن تحلیل و نظارت بر شاخص های کلیدی عملکرد سازمان ها را در رسیدن به اهداف و تصمیم سازی مدیران یاری رساند.

  تهیه کلیه نمودارها و گیج ها بروی تبلت یا رایانه همراه

  دارای داشبورد تحلیلی جهت مفاهیم اطلاعات دوره های مالی قبل

  داشبورد عملیاتی جهت پایش کارکردهای حیاتی سازمانی

  تعیین سطوح دسترسی مختلف جهت کاربران و مدیران

  استفاده از المان ها، طرح های گرافیکی و گیج ها

  اتصال به سیستم های اطلاعاتی مختلف و مدل سازی و آنالیز اطلاعات

  استفاده بصورت ofline و online بر روی سیستم عامل اندروید