طراحی اپلیکیشن

بدون شک در دوران حاضر و با گسترش اپلیکیشن های موبایلی ،نقش این اپلیکیشن ها در ایجاد و توسعه کسب و کارها مشخص تر می گردد.داشتن اپلیکیشن بروی موبایل می تواند به میزان بسیار قابل توجهی به رشد و توسعه برند شما کمک نماید.

بسیاری از اپلیکیشن های موبایل برای خود یک کسب وکارمستقل هستند وشما هم با داشتن اپلیکیشن می توانید کسب و کار مستقل خود را راه اندازی نمایید.

تحلیل دقیق وداشتن مدل کسب و کار به همراه طراحی هوشمندانه رابط کاربری وطرح بازاریابی ومارکتینگ قبل از ورود به مرحله برنامه نویسی و تولید اپلیکیشن خواهد توانست موفقیت شما را در این زمینه تضمین نماید.

برخی از اپلیکیشن های طراحی شده

محتوای لیست اینجا میرود

.

جهت انتخاب محصول دلخواه با توجه به اندازه شرکت بروی منو زیر کلیک نمایید.

بازگشت
بازگشت
شرکتهای کوچکاین دسته از محصولات مناسب کسب و کارهای صنفی، فروشگاه های کوچک است.
شرکتهای متوسطاین دسته از محصولات مناسب کسب و کارهای متوسط است که معمولا با کمتر از ۵۰ نفر پرسنل، اداره می‌شوند وفرایندهای ساده‌تری دارند.
شرکتهای بزرگاین دسته از محصولات مناسب شرکتهای بزرگ دولتی، موسسات دولتی و نیمه دولتی و شرکتهای بزرگ بخش خصوصی است
شرکت های Enterpriseاین دسته از محصولات مناسب کسب و کارهای متوسط و بزرگ است که معمولا با بیش از ۵۰ نفر پرسنل، اداره می‌شوند و فرایندهای نسبتا پیچیده‌ای دارند.