بسـته تجـاری و بـازرگـانی

نسخه تجاری دستلاف نمونه پیشرفته نرم افزار فروشگاهی دستلاف می باشد و در عین سادگی به شیوه های استاندارد عملیات مربوط به حسابداری و بازرگانی یک فروشگاه یا شرکت را مدیریت می نماید.

اطلاعات پایه:

  تعریف کالا، واحد کالا، تعریف گروه کالا، تعریف انبارها

  تعریف بانک، صندوق، حساب های بانکی

  تعریف اشخاص و اطلاعات تکمیلی اشخاص

  تعریف حسابهای درآمد، هزینه، سرمایه، اموال و…

  تعریف تخفیفات سطری، هزینه های حمل و … در اسناد خرید

  تعریف تخفبفات سطری، هزینه های حمل و … در اسناد فروش

  تعریف بارکد جهت کالاها و فروش بارکدی کالا

  تعریف ارزش افزوده کالا و خدمات و قیمت گذاری خدمات در فاکتور کالا و خدمات

  صدور اسناد در رسید و حواله امانی کالا

  تعریف خدمات و قیمت گذاری خدمات در فاکتور کالا و خدمات