بسـته پـخـش

نرم افزار پخش دستلاف مناسب جهت شرکت های پخش می باشد که دارای گردش عملیات متوسط می باشد و جهت قیمت و سفارش گیری آنلاین، محاسبه پورسانت بازاریابان و عملیات حوزه توزیع و پخش نیازمند ابزارهای مکانیزه می باشد.

  تعریف کالا، واحد کالا، تعریف گروه کالا، تعریف انبارها

  تعریف بانک، صندوق، حساب های بانکی

  تعریف اشخاص و اطلاعات تکمیلی اشخاص

  تعریف حساب های درآمد، هزینه، سرمایه، اموال و…

  تعریف پورسانت بازاریابان به تفکیک کالا و بازاریاب

  تعریف مناطق جغرافیایی، شهر، منطقه و مسیر

  تعریف تخفیفات سطری، هزینه های حمل و … در اسناد خرید

  تعریف تخفبفات سطری، هزینه های حمل و … در اسناد فروش

  تعریف بارکد جهت کالاها و فروش بارکدی کالا

  تعریف ارزش افزوده کالا و خدمات و قیمت گذاری خدمات در فاکتور کالا و خدمات

  صدور اسناد در رسید و حواله امانی کالا