44

افـزونه نـرم افـزاری دسـتـلاف

  ارسال پیام کوتاه بابت اسناد

  ارسال پیامک گروهی (ارسال مانده و پیام عادی) از داخل نرم افزار

  شماره اختصاصی پیام کوتاه، امکان دریافت

 دوشرکتی

  فرمولاسیون تولید، بهای تمام شده، هزینه های تولید

  انبارگردانی کالا و تگ های انبار گردانی

  اسناد تعدیلات انبار (کاهنده و افزاینده)

  اسناد تعدیلات فروش (کاهنده و افزاینده)

  چاپ چک

  تهیه گزارش دفتر کل و روزنامه

  بررسی و مرور حساب ها

  صدور سند افتتاحیه و اختتامیه اتوماتیک

  تهیه ترازنامه و سود و زیان

  گزارش پیوسته دوره های مالی

  گزارش پیوسته دوره های فروش

  گزارش پیوسته دوره های انبار

  سفارش و پیش فاکتور کالا

  سفارش و پیش فاکتور خدمات

  دفترچه اقساط و فروش اقساطی کالا

  تهیه سود فاکتور

  دفترچه تلفن تحت شبکه

  ریالی کردن اسناد انبار بصورت اتوماتیک و گزارشات ریالی انبار

  امکان دو واحدی بودن کالا

  امکان واحدهای وزنی برای کالا

  امکان طول و عرض کالا

  امکان درج مشخصات کالا ( تاریخ انقضاء و … )

  موجودی گیری بر اساس مشخصات کالا

  تهیه خلاصه سند ماهیانه (مالی)

  امکان درج یک صندوق یا چند صندوق

  امکان درج یک انبار یا چند انبار

  صدور سند حسابداری بصورت شناور (مالی)

  انتخاب حساب معین شناور دو تفضیلی (مالی)

  تهیه گزارش خرید و فروش فصلی و گزارش ارزش افزوده

  تهیه فایل خرید و فروش فصلی

  امکان محاسبه تخفیف سطری کالا

  تعیین سطوح دسترسی جهت کاربران

  تعیین سطوح دسترسی ریز جهت فرمها

  تعیین بارکد و فروش بارکدی

  ورود کالا با بارکد به انبار

  طراحی کدینگ حسابداری ( سرفصل حساب ها )

  تولید و چاپ بارکد کالا

  صدور سند حسابداری بصورت دستی

  تعیین پورسانت بازاریاب ها، محاسبه پورسانت

   تعیین جوایز کالا

   فاکتور فروشگاهی سریع

  اسناد خرید امانی و برگشت خرید امانی