معـرفـی مـاژول بهـای تمـام شـده

سازمان های نوین بر مبنای تفکرات مبتنی بر ارزش مشتری از قبیل مدیریت مبتنی بر ارزش، تحلیل زنجیره ارزش، مهندسی ارزش و با هدف خلق ثروت (ارزش) تاسیس می شوند. سه عنصر بهای تمام شده، کیفیت و کارکرد، مولفه هایی هستند که تداوم فعالیت سازمان ها با آن گره خورده است. به طوری که تلاش می شودمحصولات و خدمات با کمترین بهای تمام شده، بالاترین کیفیت و کارکرد در حداقل زمان ممکنه به مشتریان تحویل شود. سیستم های اطلاعات حسابداری نیز می بایست متناسب با شرایط فعلی کسب و کار اطلاعات مورد نیاز مدیریت را در حوزه های تصمیم گیری، برنامه ریزی و کنترل تامین نمایند. طراحی نظام مدیریت هزینه برای پاسخگوئی به این نیاز مدیریت در شرایط جدید است. در این نظام نگاهی استراتژیک به بهای تمام شده وجود داشته و سعی در کنترل کاهش هزینه ها با حداقل تاثیر کاهشی ممکنه بر کیفیت و کارکرد نحصولات را دارد. که با توجه به تحریم های اقتصادی تحمیل شده به تولید کنندگان و محدودیت در منابع مواد اولیه و همچنین سطوح مختلف درآمدی مصرف کننده، ضرورت توجه به این دست از اطلاعات ارزش ویژه ای پیدا می کند.

در نرم افزار تولید زروان سعی شده است که با بهره گیری از رویکرد های نوین حسابداری مدیریت و نظام مدیریت هزینه، ساختار محاسبه بهای تمام شده در صنایع به عنوان قالب اصلی پروژه در نظر گرفته شود و لذا مبنای طراحی این سیستم در محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات و همچنین ارایه اطلاعات صحیح، مربوط، به موقع و پیشنهاد قیمت فروش منصفانه محصولات الگوی نظام هزینه یابی بر مبنای فعالیت یا ABC می باشد.

چرا ZARVAN ABC ؟

بهای تمام شده به این شما این امکان را می دهد تا توانایی پاسخگوئی به سوالات ذیل را به دست آورید :

 آیا هزینه انجام شده برای تولید هریک از انواع محصول یا خدمات به درستی محاسبه شده است؟

 بدون تغییر اساسی در تولید کدام محصول را تولید کنم تا بتوانم سود بیشتری را برای شرکت به ارمغان بیاورم؟

کدام هزینه را می توان حذف نمود یا برون سپاری کرد؟

کدام محصول اقتصادی و کدام محصول استراتژیک می باشد؟

 تولید کدام محصول را متوفق کنم تا بتوانم با تمرکز بر محصولات دیگر سود شرکت را افزایش دهم؟

قسمتی از تولید که بیشترین مطلوبیت رابرای مصرف کننده فراهم می نماید، چقدر بر بهای محصولات اثرگذار می باشد؟

 آیا خط تولیدم را عوض کنم تا بتوان محصول بهتری را تولید کنم، دوره بازگشت سرمایه این سرمایه گذاری درتولید چقدر است؟

کدام فعالیت کدام یک از کارکنان اثربخشی بیشتری در سوددهی شرکت دارد؟
و سوال هایی که اغلب مدیران برای یک تصمیم گیری بهینه باید به آن ها دسترسی داشته باشند و به همین دلیل است که از دیدگاه تولیدکنندگان بزرگ قیمت پایین، کیفیت بالا و کارکرد مناسب و در حداقل زمان ممکنه به مشتریان خود ارایه کنند بنابراین برای حداکثر شدن سود و ارزش در سازمان میبایست بهای تمام شده به عنوان مولفه مثلث بقا، مدیریت و راهبری شود.

اعتقاد و تعهد مدیریت عالی به بهبود مستمر، تامین رضایت مشتریان و جلب مشارکت کارکنان در کلیه سطوح، به طوری که منجر به بهبود و توسعه فعالیت های ارزش زا و حذف فعالیت های فاقد ارزش شود، از الزامات بنیادی ایجاد نظام مدیریت هزینه است.

استـفـاده از ZARVAN ABC چه منـافـعی بـرای سـازمـان شـمـا در بـرخـواهد داشـت؟

سیستم های بهای تمام شده از دیدگاه نحوه تولید و برخورد با هزینه ها به سه دسته قابل تقسیم می باشند :

  1. سیستم های محاسبه بهای تمام شده مبتنی بر تولید محصول و هزینه
  2. سیستم های محاسبه بهای تمام شده مبتنی بر تولید محصول و ارزش افزوده

در نوع اول، تمام تمرکز سازمان بر این موضوع قرار می گیرد که به شیوه ای منطقی ارتباط بین هزینه های انجام شده و محصول تولید شده را بیابد. این طرز نگرش به علت پیچیده بودن رفتار هزینه ها و متغیرهای اثرگذار (مانند میزان کارایی پرسنل، رابطه بین انواع محصول و میزان سهم از هر هزینه در هر واحد و …) حوزه مالی هر سازمان بهای تمام شده ای را به سمتی هدایت می نماید که از تعدادی از مولفه های اثرگذار چشم پوشی نمایند و در جستجوی معیارهای محاسبات خود قائل به موضوع فزونی منافع بر مخارج باشند. لذا هیچگاه نمی توان به تمام سوالات مدیران پاسخی دقیق و حتی المقدور قابل اتکا ارائه نمود. با روی کارآمدن مفاهیمی همچون کارایی، بودجه ریزی عملیاتی، زنجیره ارزش و … این فقدان اطلاعات بیشتر نمود پیدا می کند.

در سیستم بهایابی مبتنی بر ارزش افزوده و تولید تحلیل گر همیشه به دنبال این موضوع می باشد که بین هر فعالیت که خود منصرف کننده منابع شرکت می باشند، ارتباطی مستقیم و یا غیر مستقیم با محصول تولیدی که می تواند کالا و یا خدمات باشد پیدا نمایند. این نوع نگرش علاوه بر هدایت مخارج به سمت محل های صحیح برای تعیین بهای کالا و خدمات، نوعی از هزینه را در پایان هر دوره محاسبات به نام هزیـنه هـای جـذب نشـده به کاربر خود می دهد که در واقع این هزینه ارزشی را برای محصول تولید شده ایجاد ننموده است.

کاملا واضح است که در ابتدا پیدا کردن این رابطه نیازمند صرف زمان و استفاده از نیروهای متخصص بوده ولی این نوید برای تولیدکنندگان کالا و خدمات وجود دارد که با انتقال قالب های ارتباطی به یک بستر مکانیزه ایمن و سریع می تواند با تبدیل ارتباط های بین محصول .و فعالیت ها، به اطلاعاتی در تحلیل بهای کالا و خدمات خود دست یابند که مسلما خواستگاه تمام مدیران موفق و ارزش آفرین برای اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع می باشد.

چگـونـه ABC را پـیاده سـازی کنیم؟

چگونه ABC را می توان پیاده سازی کنیم ؟

1-شناسایي موضوعات هزینه: موضوع هزينه عبارت است از آنچه که یک نظام هزينه يابي بر مبناي فعاليت در پي اندازه گيري آن مي باشد.

2-شناسایي خروجي ها: منظور نتايج نهايي مطلوب است.

3-شناسایی فعاليت ها: فعاليت هایی که براي دستيابي به خروجي هاي مورد نظر انجام مي شود.

4-تخصیص منابع و ایجاد مخازن هزینه: منابع براساس هزينه هاي مستقيم يا هزينه هاي غير مستقيم به مخازن هزينه اختصاص يابد.

5-تخصيص هز ینه فعاليت ها به خروجي ها: پس از ايجاد مخازن هزينه و تعيين عوامل هزينه، هزينه هاي انباشته شده در مخازن مذکور بر مبناي ميزان استفاده از آنها از هر فعاليت، به موضوعات هزينه تخصيص داده مي شود.

6-تحليل و گزارش گيري بهاي تمام شده: مرحله نهايي، شامل تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به بهاي تمام شده حاصل از بکارگيري نظام هزينه يابي بر مبناي فعاليت و نتيجه گيري هاي مربوط مي باشد.