مدیـریـت حقـوق و دستـمزد

تعـاریف

 تعریف انواع استخدام، گروه استخدامی، انواع احکام و انواع وضعیت پرسنل

 تعریف سمت ها، پست ها، گروه های کاری، چارت سازمانی، مراکز هزینه، واحدهای محل خدمت

  تعریف انواع صندوق بازنشستگی، انواع بیمه، انواع مالیات، انواع کسور قانونی

 تعریف مدارک تحصیلی، انواع مدرک، انواع رشته، رسته، گروه، طبقه شغلی

  تعریف مشخصات بیمه ای کارکنان، افراد تحت تکفل،سوابق بیمه

 تعریف پرسنل به همراه پرونده های پرسنلی،آموزشی،استخدامی،سوابق پرسنل،اطلاعات پرسنلی وثبت اطلاعات مرخصی پرسنل

 تعریف انواع استخدام، اقلام حقوقی و غیر حقوقی، حکمی و غیر حکمی با تعیین شرایط و ضوابط هر آیتم حقوقی

بازگشت
بازگشت
امـکانـات

صدور احکام پرسنلی بصورت تکی و گروهی و اصلاح احکام پرسنلی بر اساس سوابق و شرایط هر شخص و صدور احکام   ماموریت و مرخصی کارکنان

تعریف جداول مالیاتی، کسورات کارکنان، وام ها، تعهدات کارفرما، تعهدات دولت، معافیت های مالیاتی و بیمه ای کارکنان

 دریافت اطلاعات کارکرد پرسنل به صورت دستی و مکانیزه و امکان ارتباط با دستگاه کارت خوان جهت ثبت سوابق و تهیه     گزارشات ورود اطلاعات Time Sheet

 تهیه دیسکت های بیمه، بانک، دارایی با تعیین فرمت و خروجی دلخواه

محاسبه حقوق جاری و معوقه کارکنان در دوره های مختلف و ارائه لیست برگشتی، معوقات و جاری کارکنان به صورت دلخواه

 امکان برگشت محاسبات حقوق بصورت گروهی، تکی و کلی و محاسبه مجدد حقوق

گـزارشـات
 • گزارش احکام صادره، احکام پرداخت شده، کارتکس عوامل حقوق و آیتم های حقوقی
 • تهیه و اصلاح گزارشات متنوع حقوق و کارگزینی با تعیین شرایط هر گزارش
 • گزارشات مدیریتی، پرسنلی، سازمانی و کاربران
 • تهیه انواع چارت ها و نمودارها از پرسنل، واحدها، مراکز هزینه و پرسنل
 • گزارش معوقات پرسنل، بدهی به سازمان ها، وام ها، کسورات حقوقی
 • تهیه و ساخت گزارشات از طریق برنامه گزارش ساز و فرم ساز زروان
 • ارسال فیش حقوقی به ایمیل کاربران و یا مشاهده فیش حقوقی از طریق وب سایت متصل به سیستم حقوق و دستمزد
 • تعیین سطح دسترسی و امنیتی جهت واحدها، کاربران با توجه به چارت سازمانی
 • امکان تعریف الگوی صدور سند حسابداری جهت صدور اسناد حقوقی، پاداش، عیدی و مرخصی کارکنان
 • صدور اسناد حسابداری تعهدی به سیستم یکپارچه مدیریت مالی زروان
 • قابلیت ارسال گزارشات و اطلاعات به صورت فرمتهای  :

formats (1)

مشـخصـات فـنی
 • پایگاه داده : Microsoft SQL server 2014، زبان برنامه نویسی : c# 4.5
 • محیط برنامه نویسی : Net Framework 4.5 و microsoft visual studio team foundation server 2015
 • فریمورک اختصاصی  : zarvan framework
 • گزارش ساز : Microsoft SQL Server Reporting Services & Crystal Report13
 • روش پیاده سازی : Object Oriented ،service-oriented architecture، معماری ۵ Tire
 • محیط اجرایی : Windows Server ،Windows 7 ،Windows 10 ،Windows 8
ویـژگی های بـرتـر
 • امکان ارسال فیش حقوق و… بصورت ایمیل و پیام کوتاه از طریق نرم افزار
 • امکان ارتباط با نرم افزار Microsoft Office و به خصوص Excel و ورود اطلاعات پایه و … از اکسل جهت سهولت انجام کار.
 • استفاده از مجموعه نرم افزارهای تحت وب و ویندوز زروان به صورت همزمان جهت سرعت در ثبت و انجام عملیات.
 • امکان استفاده در محل های جغرافیایی مجموعه بصورت همزمان با توجه به ساختار سازمانی.
 • امکان استفاده واتصال به سامانه الکترونیک کارکنان جهت مشاهده فیش حقوق، حکم کارگزینی و.. از طریق وب
سیـستم های مرتـبـط
 • مدیریت کارگزینی زروان
 • مدیریت منابع انسانی زروان
 • مدیریت مالی زروان
 • سیستم اتوماسیون اداری و مدیریت فرآیندها