نـرم افـزار مدیـریت خـرید و تـدارکـات

تعـاریـف

 تامین کنندگان، گروه بندی، انواع تامین کنندگان کالا و خدمات

تعیین دوره های مشخص جهت امتیاز دهی تامین کنندگان بر اساس پارامترهای مختلف کالا، گروه کالا و …

ارزشیابی تامین کنندگان از طریق تعیین پارامترهای ارزشیابی تامین کننده

 تعریف انواع خرید، خرید ارزی، خرید نقدی، خرید اقساطی و … با تعیین زمان تسویه

تعریف انواع اسناد خرید، برگشت خرید، علل برگشت

منشاگذاری به صورت دستی و اتوماتیک بروی اسناد انبار

  اعمال کنترل های داخلی لازم در زمان خرید و برگشت خرید کالا و خدمات در سیستم انبار و خرید تدارکات

تعریف مناطق جغرافیایی مختلف و نقاط مختلف خرید کالا و خدمات

بازگشت
بازگشت
امـکانـات

درخواست کالا از انبار، درخواست خرید کالا، تامین اعتبار، درخواست های خرید و پیگیری درخواست های انجام شده

ثبت استعلامات خرید تامین کنندگان، مقایسه استعلامات خرید، سفارشات خرید

پیش فاکتور خرید، سند خرید، برگشت خرید و صدور اسناد کسورات و اضافات کالاها

 کنترل فرم اسناد، درخواست خرید، پیش فاکتور خرید، خرید و فرآیندهای خرید در یک مجموعه

 تعریف منشا خرید و ایجاد رابطه به منظور اعمال کنترل های لازم فی مابین اسناد خرید، انبار

نمایش گردش حساب تامین کنندگان بر مبنای پارامترهای مختلف

 تعریف الگوی صدور اسناد خرید بصورت پارامتریک و الگوی تعریف شده در سیستم مدیریت مالی زروان

 صدور اسناد حسابداری خرید بصورت دستی و اتوماتیک و استاندارد سازی اسناد حسابداری خرید بر مبنای مدیریت مالی زروان

امـکانـات

 تهیه گزارشات خرید ، تامین کنندگان، کالا، انواع خرید، مراکز خرید

تهیه گزارشات درخواست های خرید تامین اعتبار شده و تامین اعتبار نشده

 گزارش امتیاز تامین کنندگان بر مبنای پارامترهای مختلف کالا، نوع خرید، گروه کالا

تهیه و ساخت گزارشات و فرم های دلخواه از طریق برنامه گزارش ساز و فرم ساز

ارسال گزارشات با فرمت های :

formats (1)

مشخـصات فنـی

 پایگاه داده : Microsoft SQL server 2014، زبان برنامه نویسی : c# 4.5

 محیط برنامه نویسی : Net Framework 4.5 و microsoft visual studio team foundation server 2015

  فریمورک اختصاصی  : zarvan framework

 گزارش ساز : Microsoft SQL Server Reporting Services & Crystal Report13

 روش پیاده سازی : Object Oriented ،service-oriented architecture، معماری ۵ Tire

 محیط اجرایی : Windows Server ،Windows 7 ،Windows 10 ،Windows 8

ویـژگـی های بـرتـر

 امکان ورود اسناد خرید ، استعلام و… از طریق نرم افزارهای Microsoft Office و به خصوص Excel به محیط برنامه زروان

 امکان ارتباط با نرم افزارها از طریق اینترنت و وب و استفاده بصورت تک کاربره و چند کاربره

  امکان تعریف فرآیندهای خاص خرید و تدارکات و اتصال به زنجیره تامین و فرآیند سازی منطبق با نیاز سازمانی.    امکان ارتباط با نرم افزارها از طریق اینترنت و وب و استفاده به صورت تک کاربره و چند کاربره

  امکان ارتباط با سامانه پیام کوتاه و ارسال و دریافت پیامک و ارسال مانده حساب ها به اشخاص برحسب پارامترهای مختلف.

 اعمال کنترلهای داخلی لازم طبق سیستم کنترل داخلی و ارسال و دریافت درخواست ها از طریق سیستم اتوماسیون اداری.

سیـستم های مرتـبط

مدیریت مالی زروان

مدیریت انبار زروان

سامانه پیام کوتاه زروان