مدیـریـت وجـوه و خـزانه داری زروان

کنترل و ضعیت نقدینگی و حفظ منابع و مصارف و تهیه گزارشات و اقدامات به موقع  در این خصوص می تواند به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موفقیت به شمار آید. نـرم افـزار مدیریت وجوه زروان با اعمال کنترل های لازم و تحلیل مناسب داده ها و تهیه گزارشات و آنالیزهای لازم در خصوص وضعیت نقدینگی، اسناد و اوراق بهادار، کنترل تنخواه ها و صندوق ها خواهد توانست نقشی مهم در فرآیندهای سازمانی شما را ایفا نماید.

تعـاریـف

تعریف صندوق، انواع صندوق، تنخواه، انواع تنخواه و انتصابات مربوطه

صدور صورت خلاصه تنخواه و ثبت هزینه های تنخواه

تعریف بانک ها، شعب ارزی، حساب های ارزی، ریالی

 مدیریت دسته چک با تعیین سطوح دسترسی کاربران جهت دسته چک ها در حساب های مختلف

 پرینت چک های صادره با امکان تعریف انواع پرینت چک

 تعربف انواع دریافتی وجه نقد، اسناد، انواع پرداختی، انواع واریز و برداشت

بازگشت
بازگشت
امـکانـات

 ثبت و نگهداری عملیات دریافت و پرداخت صندوق وئصدورچک

عملیات ثبت و دریافت اقساط مشتریان و نگهداری سوابق مربوط به اقساط پرداختی، اقساط معوق و مانده تسویه نشده

عملیات دریافت، واگذاری، ابطال، برگشت و وصول اسناد و ثبت و نگهداری سوابق اسناد

 تهیه صورت مغایرت بانکی بصورت مکانیزه و پاس کردن اقلام باز (مشاهده امکانات)

 کنترل و بازنگری اسناد مدیریت وجوه جهت اعمال کنترل های داخلی

 صدور اسناد حسابداری مدیریت وجوه و ارسال به سیستم مدیریت مالی زروان با اعمال کنترل های داخلی لازم جهت صدور اسناد حسابداری

 جلوگیری از صدور و ثبت اطلاعات اضافی، ثبت های واسطه و اعمال کنترل های لازم جهت صحت عملیات ثبت شده در سیستم مدیریت وجوه زروان

گـزارشـات

 تهیه گزارشات از اقلام پرداخت صندوق به تنخواه، اشخاص، سایر صندوق ها، بانک ها

 تهیه گزارشات پرداخت هزینه های تنخواه بر اساس انواع پرداخت ها

 گزارش واریزی، برداشت و انواع واریزی و برداشت از بانک های ریالی و ارزی

 گزارش اسناد دریافتنی، اسناد واگذار شده به بانک ها و اشخاص، اسناد نزد صندوق، اسناد برگشت شده، اسناد واخواست شده، اسناد وصول شده

گزارشات تحلیلی و بررسی اسناد مدیریت وجوه زروان

 تهیه گزارشات بر مبنای سایر سطوح تفصیلی در اسناد مدیریت وجوه

 تهیه گزارشات آخرین وضعیت اسناد و گردش اسناد در وضعیت های مختلف یک سند

گزارش وضعیت حساب افراد بر اساس انواع پرداختی ها و دریافتی ها

تهیه گزارشات مختلف با توجه به نیاز مشتری بوسیله نرم افزار گزارش ساز

تهیه فرم های دلخواه از قبیل دریافت و پرداخت صندوق و … با توجه به نرم افزار فرم ساز

ارسال کلیه گزارشات، فرمها به صفحه گسترده  Excel با فرمت دلخواه

 گروه بندی بصورت لایه ای و پلکانی در تمام سطوح گزارشات با امکان درج شروط پیشرفته در هر سطح

تهیه صورت مغایرت بانکی و گزارش اقلام باز و بسته در دوره های مختلف

تهیه انواع نمودارها و چارت ها بر اساس شرایط دلخواه درگزارشات

تهیه گزارشات پیوسته از اطلاعات سال های مالی قبل

امکان تهیه گزارشات با فرمت های

formats (1)

مشـخصـات فنـی

پایگاه داده : Microsoft SQL server 2014، زبان برنامه نویسی : c# 4.5

محیط برنامه نویسی : Net Framework 4.5 و microsoft visual studio team foundation server 2015

 فریمورک اختصاصی  : zarvan framework

 گزارش ساز : Microsoft SQL Server Reporting Services & Crystal Report13

روش پیاده سازی : Object Oriented ،service-oriented architecture، معماری ۵ Tire

 محیط اجرایی : Windows Server ،Windows 7 ،Windows 10 ،Windows 8

ویـژگی هـای بـرتـر

 امکان ورود اطلاعات پایه ،اسناد و گزارشات از محیط نرم افزار MIcrosoft Excel به محیط برنامه زروان.

 امکان ارتباط با سامانه پیام کوتاه وارسال ودریافت پیامک برحسب اسناددریافتی، برگشتی و…

 امکان ارتباط با نرم افزارها از طریق اینترنت ووب و استفاده بصورت تک کاربره و چند کاربره

  امکان تهیه صورت مغایرت بانکی بصورت دستی و اتوماتیک بر اساس فایل دریافتی از بانک

سیـستم های مـرتبـط

مدیریت مالی زروان

 مدیریت فروش وبازاریابی

 سامانه  ارسال پیام کوتاه زروان

 صورت مغایرت بانکی