مـدیـریـت برنـامه ریـزی و مـواد زروان

برنامه ریزی مواد مورد نیاز سیستمی است که با یک پیش بینی برای تقاضای محصول ساخته شده شروع می شود و وابستگی تقاضا را به:

۱- انواع اجزا مورد نیاز

۲- نیاز های کمی دقیق

۳- زمانبندی سفارشات جهت تامین یک برنامه تولید تعیین می کند.

اهداف سیستم برنامه ریزی مواد :

 کاهش میزان موجودی انبار

 کاهش زمان تولید و تحویل کالا

بر آورد زمان واقعی تحویل کالا

 افزایش بازدهی تولید

 امکان مشخص نمودن روش های تعیین میزان سفارش بر اساس نیاز هر دوره و سفارشات دوره ای

امکان تهیه و تعیین مستندات و پیش نیاز لازم جهت برنامه ریزی مواد از طریق :

۱- تعیین زمان بندی اصلی تولید MPS از طریق تعداد سفارشات دریافتی از مشتریان و تعیین سایر تقاضاها و سفارشات

2- تهیه صورت مواد و قطعات BOM و تعیین لیست مواد و قطعات، اجزای کالا، ترتیب ساخت و تعداد اجزا درمحصول

3- تهیه پرونده ثبت موجودی و تعیین اطلاعات دقیق و آماری از موجودی مواد و کالا در سیستم انبار

بازگشت
بازگشت
امـکـانـات

امکان تعریف فرمولاسیون و آنالیز کالای ساخته شده و کالای نیمه ساخته

تعریف اولویت تولید جهت کالاهای تولیدی، مشخص نمودن کالاهای قابل تولید و غیر قابل تولید

  تعریف آنالیز ساخت محصولات به روش های متفاوت و امکان نامگذاری و اولویت بندی فرمولاسیون

 ثبت آنالیز ریالی جهت تولید کالا و محاسبه هزینه های تولید در آنالیز ریالی

محاسبه و قیمت گذاری مواد و کالای تولیدی بر اساس روش تعیین شده و یا شناسایی ویژه مواد در انبار

 تعیین اهداف تولید بصورت دوره ای در شیفت های کاری متفاوت

تعیین بودجه تولید در مراکز هزینه، پروژه و خطوط تولید در شیفت های کاری متفاوت

تعدیل برنامه های تولید در دوره های زمانی و شیفت های کاری

 سازماندهی تجهیزات تولید در خطوط و ایستگاه های کاری

 برنامه ریزی تقاضاهای تولید کالا در خطوط تولید، درخواست تولید، درخواست ساخت و …

گـزارشـات

تهیه گزارشات متنوع از کالاهای تولیدی، کالاهای مصرفی، خطوط تولید، مراکز هزینه، پروژه، ایستگاه های کاری و …

 تهیه گزارشات و فرم های دلخواه از طریق برنامه گزارش ساز و فرم ساز

 قابلیت ارسال گزارشات و اطلاعات به صورت فرمت های :

formats (1)

مشـخصات فـنـی

پایگاه داده : Microsoft SQL server 2014، زبان برنامه نویسی : c# 4.5

 محیط برنامه نویسی : Net Framework 4.5 و microsoft visual studio team foundation server 2015

فریمورک اختصاصی  : zarvan framework

گزارش ساز : Microsoft SQL Server Reporting Services & Crystal Report13

روش پیاده سازی : Object Oriented ،service-oriented architecture، معماری ۵ Tire

 محیط اجرایی : Windows Server ،Windows 7 ،Windows 10 ،Windows 8

ویـژگـی های بـرتـر

 امکان ورود اطلاعات از نرم افزارهای Mirosoft Office و به ویژه Excel جهت سهولت ثبت و انجام عملیات

استفاده از مجموعه نرم افزارهای تحت وب و ویندوز زروان بصورت همزمان جهت سرعت در ثبت و انجام عملیات.

امکان استفاده در محل های جغرافیایی مجموعه بصورت همزمان .

 امکان پیاده سازی فرآیندهای کاری هر مجموعه و سفارشی شدن کامل و ارتباط با مجموعه سیستم های تولید

سیـسـتم های مرتـبط

سیستم مدیریت انبار زروان

 سیستم بهای تمام شده زروان

 سیستم مدیریت خرید و تدارکات داخلی زروان

سیستم مدیریت سفارشات خارجی زروان