وب سـرویس فـروشـگاه اینـترنـتی. ارتباط فروشگاه اینترنتی شما با نرم افزار یکپارچه مالی

وب سـرویس فـروشـگاه اینـترنـتی زروان.جهت ارتباط فروشگاه اینترنتی شما با نرم افزار یکپارچه زروان

از طریق وب سرویس فروشگاه اینترنتی شما می توانید فروشگاه اینترنتی خود را براحتی با نرم افزار یکپارچه مالی و اداری زروان و یا سیستم BONYAN ERP متصل نمایید و از طریق این ارتباط یکپارچه از مزایای اطلاعات یکپارچه بعنوان مهترین جزکسب و کار خود استفاده نمایید.

ساختار وب سرویس اطلاعاتی به گونه ای طراحی شده است که دارای قابلیت انطباق با هر فروشگاه اینترنتی را دارد.ارتباط لحظه ای فروشگاه اینترنتی موجب کنترل موجودی در سطح کل سازمان گردیده و سفارشات و فاکتورهای صادره را به سرعت و دقت در سیستم های فروش و انبار و مالی گردش می دهد.همچنین اطلاعات مربوط به دریافتهای نقدی که از طریق درگاههای بانکی در فروشگاه پرداخت می شود به سرعت در سیستم مدیریت وجوه ثبت و طبقه بندی می گردد.

مهمترین مزایای وب سـرویس فـروشـگاه اینـترنـتی زروان.جهت ارتباط فروشگاه اینترنتی شما با نرم افزار یکپارچه زروان

مشاهده نمونه اجرا شده این محصول برای شـرکت فـرش دارکـوب امـروز

.

جهت انتخاب محصول دلخواه با توجه به اندازه شرکت بروی منو زیر کلیک نمایید.