برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

اطلاعات پایه

تعریف مشتریان به همراه اطلاعات ارتباطی اشخاص حقیقی و حقوقی

 گروه بندی مشتریان ، فروشندگان و بازاریابان 

تعریف انواع فروش و استفاده در فاکتورهای فروش و سایر اسناد فروش

  تعریف انواع عوامل افزاینده و کاهنده از قبیل عوارض  ، بیمه  

تعریف خدمات ، گروه بندی خدمات 

عملیات و اسناد

صدور اسناد فروش ، برگشت فروش ، سفارش فروش ، قرارداد فروش– 

صدور اسناد فروش خدمات ، برگشت خدمات ، سفارش خدمات ،

  تعریف جوایز فروش –  

 ارتباط سیستم فروش با سیستم مدیریت انبار –   

تعریف مناطق جغرافیایی  و استفاده از سیستم فروش  –  

 درج و محاسبه پورسانت بازاریابان و فروشندگان –   

گزارشات

تهیه گزارشات اسناد فروش ، تحویل به مشتری ، کالا ،و مشتری   

               تهیه گزارشات با امکان درج شرایط مختلف در یک گزارش

گردش کالا در انبار ، مناطق ، مشتری ، بازاریاب و فروشنده  

 تهیه گزارشات دلخواه مختلف

منافع و مزایا

مدیریت فروش و آنالیز فروش – تهیه نمودارهای مختلف از سیستم فروش و مقایسه نمودارها در فواصل مختلف زمانی –  امکان اتصال وبرقراری با سایر سیستم عاملها از قبیل Andoroid   – امکان ارسال Sms به مشتریان درخصوص سفارشات ، مطالبات ،فروشها و… از طریق سامانه  Sms.-   امکان ورود اطلاعات از برنامه Excel –  امکان سفارشی کردن نرم افزارهای توزیع وپخش در صورت نیاز

مشخصات فنی

  محیط برنامه نویسی : Visual Studio 2015 – Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2013

  گزارش ساز: Microsoft SQL Server Reporting Services  & Crystal Report  13

  زبان برنامه نویسیC#4.5

 محیط اجرایی :windows

 معماری سیستم : 3 – tire

 متدولوژی طراحی : UML

 ابزارهای اختصاصی : zarvan Framework