اطلاعات پایه

 تعریف صندوق ، انواع صندوق ، تنخواه ، انواع تنخواه 

  صدور صورت خلاصه تنخواه و ثبت هزینه های تنخواه 

 تعریف بانک ها ، شعب ارزی ، حساب های ارزی ، ریالی 

 مدیریت دسته چک با تعیین سطوح دسترسی – پرینت چک های صادره با امکان تعریف انواع چاپ چک 

 تعربف انواع دریافتی وجه نقد ، اسناد ، انواع پرداختی ، انواع واریز و برداشت 

عملیات و اسناد

  ثبت و نگهداری عملیات دریافت و پرداخت صندوق وصدورچک

 عملیات ثبت و دریافت اقساط مشتریان و نگهداری سوابق مربوط به اقساط پرداختی ، اقساط معوق و مانده تسویه نشده 

 عملیات دریافت ، واگذاری ، ابطال ، برگشت و وصول اسناد و ثبت و نگهداری سوابق اسناد 

 تهیه صورت مغایرت بانکی بصورت مکانیزه  

   صدور اسناد حسابداری مدیریت وجوه و ارسال به سیستم مالی 

گزارشات

 تهیه گزارشات از اقلام پرداخت صندوق به تنخواه ، اشخاص ، سایر صندوق ها ، بانک  – 

  تهیه گزارشات پرداخت هزینه های تنخواه  –  گزارش واریزی ، برداشت و انواع واریزی و برداشت از بانک 

گزارش اسناد دریافتنی ، اسناد واگذار شده به بانک ها و اشخاص ، اسناد نزد صندوق ، اسناد برگشت شده ، اسناد واخواست شده اسناد وصول شده

 گزارشات تحلیلی و بررسی اسناد  – تهیه گزارشات آخرین وضعیت اسناد و گردش اسناد در وضعیت های مختلف یک سند 

  گزارش وضعیت حساب افراد بر اساس انواع پرداختی ها و دریافتی ها

 تهیه گزارشات مختلف با توجه به نیاز مشتری بوسیله نرم افزار گزارش ساز

 ارسال کلیه گزارشات ، فرمها به صفحه گسترده  Excel

تهیه انواع نمودارها و چارتها – تهیه گزارشات پیوسته از اطلاعات سال های مالی 

 امکان ورود اطلاعات پایه ،اسناد از محیط Excel  

 امکان ارتباط با سامانه پیام کوتاه وارسال ودریافت پیامک برحسب اسناددریافتی ،برگشتی و… 

 امکان ارتباط با نرم افزارها از طریق اینترنت

مشخصات فنی

 محیط برنامه نویسی : Visual Studio 2015 – Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2013

  گزارش ساز: Microsoft SQL Server Reporting Services  & Crystal Report  13

  زبان برنامه نویسیC#4.5

 محیط اجرایی :windows

 معماری سیستم : 3 – tire

 متدولوژی طراحی : UML

 ابزارهای اختصاصی : zarvan Framework