سـطـوح دسـترسـی کـاربـران

سطح دسترسی شامل مجموع دستورالعمل ها و قواعد دسترسی بر بخش های مختلف برنامه می باشد که جهت شرکت ها، مراکز فروش و کاربران و با توجه به نیاز سازمان اعمال می شود.

سطوح دسترسی در برنامه Bonyan ERP برا اساس معماری طراحی شده اند که بتوان از پائین ترین سطح تا بالاترین سطح و براساس نقش های کاربران آن را دسته بندی و اجرا نمود. در ماژول سطوح دسترسی با تعریف گروه کاربران، نقش ها و … امکان ایجاد دسته ها به صورت کاملا داینامیک وجود دارد.

برخی از امکانات ماژول سطوح دسترسی :

 ایجاد دسترسی کاربران بر ماژول های مختلف

ایجاد دسترسی کاربران جهت دوره های مالی مختلف

ایجاد دسترسی کاربران جهت دسترسی به مراکز فروش

ایجاد دسترسی کاربران جهت دستسی به حساب ها

ایجاد دسترسی کاربران جهت منوها و فرم های مختلف

دسترسی به مشتریان، انبارها، مناطق جغرافیایی

ایجاد دسترسی کاربران جهت سطوح تفصیلی مختلف

دسترسی به user control های مختلف برنامه

دسترسی به گزارشات و ایجاد گزارشات

دسترسی کاربر به کاربربه صورت ماتریسی

ایجاد رده های تایید مختلف جهت کاربران به نقش ها

ایجاد نقش های مختلف و دسترسی کاربران به نقش ها

ایجاد سطوح دسترسی براساس چارت سازمانی

دسترسی به انواع فیلدهای اطلاعاتی تعریف شده