فـروش و بـازاریـابی ERP

قلب تپنده هر سازمانی در گرو فعالیت بهینه فروش آن است که حفظ قابلیت رقابتی کالا و خدمات و بالا بردن سطح فروش نیازمند ابزار کارآمد در این زمینه می باشد. نرم افزار مدیریت و حسابداری فروش و بازاریابی جدید ERP ضمن انعطاف کامل با نیازهای سازمانی مشتریان و تعریف فرآیند های سازمانی طبق روال های هر شرکت می تواند به عنوان مهمترین ابزار سازمانی مورد استفاده قرار گیرد.

تعـاریـف

 • تعریف مشتریان، فروشندگان و بازاریابان و مراکز فروش وتحویل
 • گروه بندی مشتریان، فروشندگان و بازاریابان به صورت نامحدود
 • تعریف انواع فروش و استفاده در فاکتورهای فروش و سایر اسناد فروش
 • کنترل انبار مشتری بصورت دینامیک و رعایت کنترل ها ی بازرگانی لازم جهت مشتری در سطوح مختلف
 • تعریف انواع عوامل افزاینده و کاهنده از قبیل عوارض، بیمه و … به صورت کاملا دینامیک و استفاده در محیط اسناد فروش
 • تعریف خدمات، گروه بندی خدمات و استفاده در اسناد فروش
 • تعریف روال ها وفرآیندهای خاص فروش و امکان ارتباط فرآیندها با سایر سیستمها
 • صدور اسناد فروش، برگشت فروش، سفارش فروش، قرارداد فروش با استفاده از پارامترهای مختلف
 • صدور اسناد فروش خدمات، برگشت خدمات، سفارش خدمات، قرارداد خدمات با استفاده از پارامترهای مختلف
 • تعریف جوایز فروش، جوایز صادراتی، بصورت پارامتریک
 • ارتباط سیستم فروش و بازاریابی به صورت مستقیم و غیر مستقیم با سیستم مدیریت انبار داری زروان
 • تعریف مناطق جغرافیایی و استفاده از سیستم فروش و بازاریابی بر اساس موارد فوق جهت بازاریابان، فروشندگان و ..
 • درج و محاسبه پورسانت بازاریابان و فروشندگان
بازگشت
بازگشت
گـزارشـات
 • تهیه گزارشات اسناد فروش، تحویل به مشتری، کالا، محل فروش، محل تحویل به صورت کاملا دینامیک
 • تهیه گزارشات با امکان درج شرایط مختلف در یک گزارش گردش کالا در انبار، مناطق، مشتری، بازاریاب و فروشنده
 • گزارش کالاهای پر فروش، کم فروش، مناطق پر فروش، بازاریابان و فروشندگان به صورت مقایسه ای
 • تهیه گزارشات مدیریت فروش و آنالیز فروش
 • تهیه نمودارهای مختلف از سیستم فروش و مقایسه نمودارها در فواصل مختلف زمانی
 • تهیه گزارشات به دلخواه کاربر با استفاده از نرم افزار گزارش ساز
 • تهیه فرم های مورد نیاز کاربر با استفاده از نرم افزار فرم ساز
 • امکان ارسال و تهیه گزارش با فرمت های :

formats (1)

مشخـصات فنی نـرم افزارهای زروان
 • پایگاه داده : Microsoft SQL server 2014، زبان برنامه نویسی : c# 4.5
 • محیط برنامه نویسی : Net Framework 4.5 و microsoft visual studio team foundation server 2015
 • فریمورک اختصاصی  : zarvan framework
 • گزارش ساز : Microsoft SQL Server Reporting Services & Crystal Report13
 • روش پیاده سازی : Object Oriented ،service-oriented architecture، معماری ۵ Tire
 • محیط اجرایی : Windows Server ،Windows 7 ،Windows 10 ،Windows 8
سیـسـتم های مرتـبط
 • مدیریت مالی زروان
 • مدیریت انبار زروان
 • مدیریت خرید و تدارکات زروان
 • مدیریت وجوه
 • بازاریابی ،توزیع و پخش مویرگی زروان
ویژگـی های بـرتـر
 • امکان اتصال نرم افزار پخش به رایانه های قابل حمل (هند هلد) و ثبت آنلاین درخواست مشتری توسط بازاریاب.
 • امکان اتصال وبرقراری با سایر سیستم عامل ها از قبیل Andoroid
 • امکان ثبت سفارشات بصورت آنلاین از طریق سامانه الکترونیک زروان توسط مشتری. ومشاهده سفارشات درخواستی.
 • امکان ارسال Sms به مشتریان درخصوص سفارشات، مطالبات، فروش ها و… از طریق سامانه  Sms.
 • امکان ورود اطلاعات از برنامه های Microsoft Office و صدور اسناد مربوط به سیستم توزیع وپخش (به عنوان مثال ورود اطلاعات از برنامه Excel)
 • امکان سفارشی کردن نرم افزارهای توزیع و پخش در صورت نیاز