مـدیریـت انـبـار BONYAN ERP

مدیریت انبار یکی از ابعاد کلیدی در کسب وکار و بعنوان یکی از مهم ترین اجزای بسیاری از تجارتها وصنعت ها تلقی می شود.چنانچه بتوانیم مدیریت درستی را روی کالاها، انبارها و موجودی مواد، ضایعات و… نمائیم مزایای زیادی را برای سازمان در پی خواهد داشت.

در راهکار مدیریت انبار Bonyan ERP سعی شده است که از راهکارهای جدید جهت نگهداری محصولات در انبارها استفاده شود این سیستم با اجرای قابلیت اجرای همزمان بروی بسترهای مختلف از قبیل windows – web – Android و با استفاده از معماری شی گرا و سرویس گرا در جهت ارائه خدمات به استفاده کنندگان داخلی و خارجی سازمان می باشد. برخی از مزایای مهم سیستم عبارتست از:

 1. امکان استفاده از در ثبت وگزارش گیری موجودی
 2. استفاده بصورت آنلاین و آفلاین در بستر web و windows
 3. ایجاد پایگاه متمرکز از داده های انبار از نقاط مختلف جغرافیایی و شعب
 4. کنترل موجودی ها بصورت لحظه ای و انتشار اطلاعات در سایر سیستم ها
 5. اتباط یکپارچه و فرآیندی با سایر سیستم های مرتبط با موجودی کالا
 6. امکان ساخت فرآیندهای جدید در فرآیندهای مربوط به انبار داری و زنجیره تامین
 7. ارتباط یکپارچه با سیستم هوش تجاری BI و داشبورد
 8. اعمال کنترلهای داخلی از طریق سیستم یکپارچه و کنترلهای فرآیندی
 9. دسترسی به تراکنشهای زیرسیستم های دیگر نظیرتولید، خرید وتدارکات، مهندسی محصول و… از طریق سیستم انبار
 10. استفاده از دستگاه های بارکدخوان جهت ورود و خروج کالاها
 11. کنترل نقاط سفارش، شناسایی نقاط بهینه سفارش
 12. ارتباط لحظه ای با سیستم های تولید، بهای تمام شده و برنامه ریزی تولید
 13. قیمت گذاری با روش های مبتنی بر نیازهای سازمان برحسب پارامترهای مختلف
 14. ردیابی و شناسایی ویژه کالاها و ثبت سریال و بچ کد کالاها مطابق استاندارد
 15. ایجاد سطوح دسترسی بر حسب نیاز کاربران بصورت لحظه ای از سرورهای اطلاعاتی