مدیـریـت وجـوه و خـزانه داری برمبـنـای ERP

کنترل و ضعیت نقدینگی و حفظ منابع و مصارف و تهیه گزارشات و اقدامات به موقع  در این خصوص می تواند به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موفقیت به شمار آید. نـرم افـزار مدیریت وجوه زروان با اعمال کنترل های لازم و تحلیل مناسب داده ها و تهیه گزارشات و آنالیزهای لازم در خصوص وضعیت نقدینگی، اسناد و اوراق بهادار، کنترل تنخواه ها و صندوق ها خواهد توانست نقشی مهم در فرآیندهای سازمانی شما را ایفا نماید.

تعـاریـف

 • تعریف صندوق، انواع صندوق، تنخواه، انواع تنخواه و انتصابات مربوطه
 • صدور صورت خلاصه تنخواه و ثبت هزینه های تنخواه
 • تعریف بانک ها، شعب ارزی، حساب های ارزی، ریالی
 • مدیریت دسته چک با تعیین سطوح دسترسی کاربران جهت دسته چک ها در حساب های مختلف
 • پرینت چک های صادره با امکان تعریف انواع پرینت چک
 • تعربف انواع دریافتی وجه نقد، اسناد، انواع پرداختی، انواع واریز و برداشت
بازگشت
بازگشت
امـکانـات
 • ثبت و نگهداری عملیات دریافت و پرداخت صندوق وئصدورچک
 • عملیات ثبت و دریافت اقساط مشتریان و نگهداری سوابق مربوط به اقساط پرداختی، اقساط معوق و مانده تسویه نشده
 • عملیات دریافت، واگذاری، ابطال، برگشت و وصول اسناد و ثبت و نگهداری سوابق اسناد
 • تهیه صورت مغایرت بانکی بصورت مکانیزه و پاس کردن اقلام باز
 • کنترل و بازنگری اسناد مدیریت وجوه جهت اعمال کنترل های داخلی
 • صدور اسناد حسابداری مدیریت وجوه و ارسال به سیستم مدیریت مالی زروان با اعمال کنترل های داخلی لازم جهت صدور اسناد حسابداری
 • جلوگیری از صدور و ثبت اطلاعات اضافی، ثبت های واسطه و اعمال کنترل های لازم جهت صحت عملیات ثبت شده در سیستم مدیریت وجوه زروان
گـزارشـات
 • تهیه گزارشات از اقلام پرداخت صندوق به تنخواه، اشخاص، سایر صندوق ها، بانک ها
 • تهیه گزارشات پرداخت هزینه های تنخواه بر اساس انواع پرداخت ها
 • گزارش واریزی، برداشت و انواع واریزی و برداشت از بانک های ریالی و ارزی
 • گزارش اسناد دریافتنی، اسناد واگذار شده به بانک ها و اشخاص، اسناد نزد صندوق، اسناد برگشت شده، اسناد واخواست شده، اسناد وصول شده
 • گزارشات تحلیلی و بررسی اسناد مدیریت وجوه زروان
 • تهیه گزارشات بر مبنای سایر سطوح تفصیلی در اسناد مدیریت وجوه
 • تهیه گزارشات آخرین وضعیت اسناد و گردش اسناد در وضعیت های مختلف یک سند
 • گزارش وضعیت حساب افراد بر اساس انواع پرداختی ها و دریافتی ها
 • تهیه گزارشات مختلف با توجه به نیاز مشتری بوسیله نرم افزار گزارش ساز
 • تهیه فرم های دلخواه از قبیل دریافت و پرداخت صندوق و … با توجه به نرم افزار فرم ساز
 • ارسال کلیه گزارشات، فرمها به صفحه گسترده  Excel با فرمت دلخواه
 • گروه بندی بصورت لایه ای و پلکانی در تمام سطوح گزارشات با امکان درج شروط پیشرفته در هر سطح
 • تهیه صورت مغایرت بانکی و گزارش اقلام باز و بسته در دوره های مختلف
 • تهیه انواع نمودارها و چارت ها بر اساس شرایط دلخواه درگزارشات
 • تهیه گزارشات پیوسته از اطلاعات سال های مالی قبل
 • امکان تهیه گزارشات با فرمت های

formats (1)

مشـخصـات فنـی
 • پایگاه داده : Microsoft SQL server 2014، زبان برنامه نویسی : c# 4.5
 • محیط برنامه نویسی : Net Framework 4.5 و microsoft visual studio team foundation server 2015
 • فریمورک اختصاصی  : zarvan framework
 • گزارش ساز : Microsoft SQL Server Reporting Services & Crystal Report13
 • روش پیاده سازی : Object Oriented ،service-oriented architecture، معماری ۵ Tire
 • محیط اجرایی : Windows Server ،Windows 7 ،Windows 10 ،Windows 8
ویـژگی هـای بـرتـر
 • امکان ورود اطلاعات پایه ،اسناد و گزارشات از محیط نرم افزار MIcrosoft Excel به محیط برنامه زروان.
 • امکان ارتباط با سامانه پیام کوتاه وارسال ودریافت پیامک برحسب اسناددریافتی، برگشتی و…
 • امکان ارتباط با نرم افزارها از طریق اینترنت ووب و استفاده بصورت تک کاربره و چند کاربره
 • امکان تهیه صورت مغایرت بانکی بصورت دستی و اتوماتیک بر اساس فایل دریافتی از بانک
سیـستم های مـرتبـط
 • مدیریت مالی زروان
 • مدیریت فروش وبازاریابی
 • سامانه  ارسال پیام کوتاه زروان
 • صورت مغایرت بانکی