نوشته‌ها

برگـزاری مـوفق همـایش

همایش راهکارهای نوین در سیستم مالی در مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ به مناسبت روز پژوهش در محل کلوپ مدیران از ساعت ۱۶ الی ۱۹:۳۰ برگزار شد .
در این گرد همایی که با حضور تنی چند از مدیران سازمانها, اساتید دانشگاه , مدیران مالی, حسابداران و کارکنان شرکت زروان برگزار گردید مباحثی در خصوص راهکارهای نرم افزاری جدید در سازمانها به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

در ابتدای جلسه جناب آقای امین محبوب مدیر عامل گروه نرم افزاری زروان به معرفی گروه نرم افزاری و اهداف سلسه همایش های مدیران مالی پرداختند و در ادامه جناب آقای دکتر لاری ,دکتر حسابداری و عضو هیات علمی دانشگاه به بیان دیدگاههای خود در خصوص راهکارهای جدید در حوزه مالی پرداختند و در ادامه نیز جناب آقای حسین نعیمی کارشناس ارشد حسابداری ضمن تشریح عملیاتی موضوعات مطرح شده, قسمتهایی که محصولات زروان مرتبط با موضوع همایش را به حضار معرفی کردند.

در ادامه نیز از میهمانان پذیرایی شد و جلسه در ساعت ۱۹:۳۰ به پایان رسید.

از تمامی پرسنل زحمتکش زروان و کلوپ مدیران که مثل همیشه ما را در برگزاری این نشست ها یاری می نمایند صمیمانه سپاسگذاریم.

واحد روابط عمومی زروان