تصاویر زروان

در این صفحه شما می توانید تصاویر زروان و عکسهای نمایشگاهها و همایش های برگزار شده و برخی از تصاویر مربوط به پرسنل و مدیریت گروه نرم افزاری زروان را مشاهده نمایید.

گروه نرم افزاری زروان افتخار دارد که از سال 1385 تا کنون در بیش از 10 نمایشگاه بین المللی شرکت نموده و همچنین دهها همایش موفق را جهت اعتلای دانش حسابداری و صنعت نرم افزار کشور در شهرهای مختلف کشور برگزار نموده است.که برخی از تصاویر در این قسمت آمده است.

همچنین با برگزاری جلسات موفق کلوپ مشتریان زروان که در محل کلوپ مدیران برگزار گردیده است رضایت تعداد زیادی از مشتریان را جلب نموده ایم.این جلسات که جهت تمامی مشتریان و بصورت رایگان برگزار می گردد جهت نیاز سنجی و پاسخگویی و همچنین آشنایی مشتریان با یکدیگر با هدف شناسایی پتانسیل ها و همچنین کمک به کسب و کارها برگزار گردیه است که در این جلسات از نظرات اساتید محترم دانشگاه نیز بهر برداری شده است.

همچنین در جلسات کلوپ مشتریان زروان،نیازهای مشتریان به معرض بررسی و اظهار نظر سایر مشتریان گذاشته شده و بر اساس تحلیل و نیاز سنجی مشتری ،واحد تولید و برنامه ریزی اقدام به تولید نرم افزار با نیازهای کسب و کارها می نماید.

گـالـری تصـاویـر زروان

همـایـش ها