منشور اخلاقی زروان

گروه نرم افزاری زروان به عنوان یکی از مطرح ترین و معتبرترین شرکت های تولید نرم افزارهای مالی و حسابداری خود را موظف می داند به ارزش های اخلاقی، اجتماعی وفرهنگی جامعه پایبند بوده و دانش ومهارت خود را، بعنوان عاملی موثر جهت پیشرفت جامعه و رفاه حال آن بکارگیریم.
رضایت و پاسخگویی به مشتری را عامل بقاء خود دانسته و او را شریک تجاری خود می دانیم و در معاملات و مناسبات تجاری رفتار منصفانه را سرلوحه کار خود می سازیم.
ما در همه فعالیتهای خود مصالح مشتری را درنظر گرفته واطلاعات مشتری را بعنوان امانتی نزد خود می دانیم.
نوآوری، خلاقیت ورشد را سرلوحه اندیشه وکار خود ساخته و در همه زمان ها به اصول اخلاقی وصفات معنوی پایبندیم.
رعایت ادب، احترام، حفظ شئونات اسلامی و حسن خلق با همکاران ومشتریان گرامی را سرلوحه رفتار خود می دانیم.
ارائه خدمات فنی وپشتیبانی مناسب ومنطبق با نیاز مشتری در اسرع وقت وکیفیت مناسب محصولات وخدمات را تضمین می نماییم.
پرورش نیروی انسانی، حفظ منافع مادی ومعنوی کارکنان ،ایجاد محیط با انگیزه و دوستانه واحساس مسئولیت در مقابل کارکنان را عاملی مهم در جهت حفظ ارزشها ورضایت کارکنان دانسته
و کارکنان خود راسرمایه ای بی نظیر می دانیم.
ما کارکنان و پرسنل سایرهمکاران و مشتریان را سرمایه های آنان دانسته و با رفتارهای غیرحرفه ای وغیر اخلاقی آنان را جذب نمی نماییم.
عقد قراردادهای شفاف وروشن واحساس مسئولیت در قبال آن را عاملی در جهت رضایت مشتری دانسته واز وابستگی غیر ضروری مشتری به خود پرهیز می نماییم.