ویژگی های برتر محصولات زروان: تنوع بسیار دارای تنوع ۵ دسته گروه محصول از نظر سبد محصول امـکـان ارتـقـای محـصـولات تهـیـه گـزارشـات دلـخـواه محــدود نبـودن تعـداد کـاربـران سـطـوح متعـدد حسـاب ارائـه نـرم افـزارهـا به صـورت شبـکه راهـکـارهـای مخـتـص شـرکـت های هـولـدینـگ هــمـگــام با تکـنـولـوژی روز استـفـاده همـزمـان در بسـترهـای مخـتلـف یــکــپــارچــگــی نـظـارت و کـنـتـرل امکان و ایجاد رویه کنترل و نظارت و حسابرسی مستمر به صورت Web based کـارتـابـل اسـنــاد دارای کارتابل اسناد مالی، انبار، فروش، خزانه و مدیریت فرآیند اسناد مالی مــوتــور گـردش کـار مـالـی تامین نیازهای اطلاعاتی در بیرون و داخل سازمان و یکپارچه سازی فرآیندهای کسب و کار امـکـان سفـارشـی سـازی بـر اسـاس نیـازسنـجـی امـکـان بـه روز رسـانـی دارای سـطـوح امنـیـتـی چنـد لایـه

خصـوصـیـات و ویـژگـی هـای بـرتـرزروان

 • تنوع بسیار

  دارای تنوع ۵ دسته گروه محصول از نظر سبد محصول

 • امـکـان ارتـقـای محـصـولات

  • ارتقای محصولات با کمترین هزینه و سریع ترین روش با توجه به رشد فضای کسب و کار سازمان از محصولات رده ۱ به ۵
 • تهـیـه گـزارشـات دلـخـواه

  • تهیه گزارشات و فرم های مورد نیاز بصورت دلخواه و بر مبنای نیاز مجموعه
 • محــدود نبـودن تعـداد کـاربـران

  • عدم محدودیت در تعداد کاربران در استفاده از نرم افزارها بصورت همزمان بدون دریافت هزینه اضافی کاربر
 • سـطـوح متعـدد حسـاب

  • سطوح متعدد حساب ( ۸ سطحی ) و مدیریت یکپارچه اطلاعات در تمام سطوح نرم افزاری در تمام نرم افزارها
 • ارائـه نـرم افـزارهـا به صـورت شبـکه

  • استفاده از تمام نرم افزارها در محیط شبکه به صورت تک کاربره و چند کاربره و اینترنت
 • راهـکـارهـای مخـتـص شـرکـت های هـولـدینـگ

  • امکان استفاده از نرم افزارها جهت گروه شرکت ها Holding Base
 • هــمـگــام با تکـنـولـوژی روز

  • استفاده از آخرین تکنولوژی ها در طراحی و پیاده سازی محصولات
 • استـفـاده همـزمـان در بسـترهـای مخـتلـف

  • استفاده همزمان محصول در محیط Web-Win-Android برای اولین بار در ایران
 • یــکــپــارچــگــی

  • استفاده در حوزه تولید، توزیع، پخش، بازرگانی و مدیریت مشتری به صورت یکپارچه
 • نـظـارت و کـنـتـرل

  • امکان و ایجاد رویه کنترل و نظارت و حسابرسی مستمر به صورت Web based
 • کـارتـابـل اسـنــاد

  • دارای کارتابل اسناد مالی، انبار، فروش، خزانه و مدیریت فرآیند اسناد مالی
 • مــوتــور گـردش کـار مـالـی

  • دارای موتور گردش کار اسناد مالی با امکان ارجاع به فرآیند بعدی یا کاربر بعدی
 • تـامـیـن نیـازهـای اطـلاعـاتی

  • تامین نیازهای اطلاعاتی در بیرون و داخل سازمان و یکپارچه سازی فرآیندهای کسب و کار
 • امـکـان سفـارشـی سـازی بـر اسـاس نیـازسنـجـی

  • امکان سفارشی نمودن نرم افزارها و تعریف فرآیندها با توجه به نیاز مشتریان
 • امـکـان بـه روز رسـانـی

  • بروزرسانی محصولات از طریق اینترنت بصورت رایگان
 • چنـد زبـانـگـی

  • امکان بهره گیری از زبان های مختلف Multi Language جهت تعاریف و گزارشات چند زبانه
 • دارای سـطـوح امنـیـتـی چنـد لایـه

  • سطوح امنیتی چند لایه جهت مدیریت و امنیت اطلاعات تا سطح رکورد اطلاعاتی برای کاربران

همه جا دفتر کسب و کار شماست