درباره زروان چه می دانید؟!

درباره زروان

 گـروه نـرم افزاری زروان (سـهـامی خــاص) با هـدف طـراحـی و پـیـاده سـازی مجموعه نرم افـزارهای یکـپارچه مـالی و اداری در سال 1385 تـاسیـس گـردید.

راهکـارهای نـرم افزاری با معماری چند لایه بر پایه مفاهیم شی گرا و سرویـس گرا (SOA) و با توجه به استـانداردهای بیـن المللی پیـاده سازی شـده اسـت.

محصولات گروه نرم افزاری زروان دارای ویژگی های خاصی می باشد که محصولات شرکت را از سایـر رقـبا و یا تولیـد کنـندگان نـرم افزار، متمـایز می کند، محصـولات شـرکت در پنـج گروه اصـلی طبـقه بـندی می گردد که جدیـدترین محصـول Bonyan ERP با اجـرای هـمـزمان بر روی بسـتر وب، ویـنـدوز و اندروید می باشد.

راهکارهای فرآیند محور گروه نرم افزاری زروان توانسته است بعنوان یکی از مهمترین دلایل سازمانها و شرکتهای بزرگ برای انتخاب محصول باشد.همچنین استفاده از فریمورک اختصاصی و سرویس های اطلاعاتی متصل به نرم افزار قابلیت انعطاف بالایی را به محصولات عرضه نموده است.

اجرای همزمان محصولات بروی بستر وب وویندوز و اندریود بصورت یکپارچه نیز از مهمترین این ویژگیهاست که در بین شرکتهای ایرانی تولید کننده نرم افزار تنها نمونه واقعی و کامل از این ویژگی منحصر به فرد است.

زمینه های فعالیت ما :

  • راهکارهای تحت وب، ویندوز و اندروید
  • راهکارهای سفارشی مشتری
  • مدیریت دانش
  • فرآیندهای مالی Accounting BPMS
  • MIS ، ERP ، CRM

معـرفی گـروه نـرم افـزاری زروان