zarvan
فروشگاه اینترنتی
slider-zarvan-2
نرم افزارحسابداری رایگان

نرم افزارحسابداری رایگان

slider-zarvan-solutions
slider-zarvan-hamkar
sliderr-zarvan-payesh-asli
slider-zarvan
slider-zarvan-dastlaf-2
بازگشت
بازگشت
شرکت های Enterpriseاین دسته از محصولات مناسب کسب و کارهای بزرگ و شرکت های هولدینگ است که معمولا با چند مجموعه همـکـاری دارند و فـرآیـنـدهـای مـالـی پیـچیـده‌ای و جـزئـی دارند و دارای نیروی انسانی زیاد هستند.
شرکتهای بزرگاین دسته از محصولات مناسب شرکتهای بزرگ ،شرکتهای پخش و شرکتهایی با ساختار سازمانی منسجم می باشد.
شرکتهای متوسطاین دسته از محصولات مناسب کسب و کارهای متوسط است که معمولا با کمتر از ۵۰ نفر پرسنل، اداره می‌شوند وفرایندهای ساده‌تری دارند.
شرکتهای کوچکاین دسته از محصولات مناسب شرکتها ،تولیدی ها،شرکتهای پخش و فروشگاه هابا تراکنش های متوسط می باشد.
 
کلیه حقوق متعلق به گروه نرم افزاری زروان می باشد.