هـوش تجـاری (BI)

بدون شک در چرخه تشکیل اطلاعات هدف از ذخیره سازی و پردازش کمک به تصمیم گیری مدیران و پیشبرد اهداف استراتژیک سازمان ها می باشد. تصمیم گیری در عصر حاضر بدون ابزاری قدرتمند و فقط با تکیه بر دانش ضمنی مدیران امکان پذیرنبوده و با خطاهای زیادی همراه می باشد. وجود یک ابزار یکپارچه با سیستم های ERP که بتواند به این تصمیم گیری کمک نماید خواهد توانست اطلاعات سازمان را متناسب با نیازهای کسب و کار و استراتژی ها و اهداف سازمانی ترسیم نماید.

اکثر سیستم های اطلاعاتی که در ایران تولید شده است فقط تا مرحله تبدیل داده به اطلاعات می توانند سازمان ها را همراهی نمایند هر چند بسیاری از همین شرکت های نرم افزارحتی در گردآوری اطلاعات در سالهای مالی مختلف (سیستم های مالی) و در سایر سیستم ها بصورت غیر یکپارچه عمل می نمایند و حتی هنوز اطلاعات را بدون در نظر گرفتن مفهوم integration و خیلی از مفاهیم اولیه ذخیره سازی داده و تبدیل آن به اطلاعات واقعی، نگهداری می نمایند.

پس زیر ساخت نامناسب این سیستم های اطلاعاتی نخواهد توانست به مفهوم دانش و تصمیم در سازمان ها کمک نماید و اگر منجر به این موضوع گردد با زحمات بسیار زیاد، صرف وقت و همچنین هزینه زیادی همراه خواهد بود.

برای ساخت و پردازش اطلاعات نیازمند یک دیتابیس استاندارد با طراحی و لایه های مناسب اطلاعاتی و کنترلی هستیم تا بتوانیم بر پایه آن استخراج دانش مناسب و مورد نیاز سازمان را انجام دهیم.

در طراحی database زروان سعی شده است این ساختار جهت ساخت data warehouse  با ساختاراستاندارد رعایت شود این ویژگی زمانی متبلور می شود که بخواهیم در ساختار یک شرکت با دیتابیس های مختلف و مراکزمختلف و پراکندگی جغرافیایی متنوع جهت تهیه و پیاده سازی BI استفاده نمائیم.

بدون شک ایجاد مزیت رقابتی بر پایه استفاده از فناوری اطلاعات بر پایه این ابزار مهم فراهم خواهد آمد.

در طراحی این مدل سعی شده است که با ترکیب داده های مختلف از سیستم های چندگانه امکان این ترکیب به شکل توزیع یافته فراهم گردد. با سیستم BI شما می توانید تحلیل هایی مبتنی بر شاخص های کسب و کار خود داشته باشید و به کمک آن بتوانید انبوه اطلاعات در سازمان را دانش جهت تعمیم سازی در سازمان تبدیل نمائید

هوش تجاری با داشتن گزارشات ونمودارهای قابل اعتماد مزایای زیادی را برای کسب و کار شما به همراه خواهد داشت.

در این میان ذکر چند نکته ضروری است که جهت پیاده سازی BI می بایست اهداف کلی کسب و کار شناسایی شود و اولویت ها و نیازها به دقت شناسایی کار ترسیم شوند تا نقشه راه پیاده سازی استخراج گردد.

برخی از نمودارها، گیج ها وامکانات سیستم BI

  • امکان تهیه نمودارها و گیج ها از دوره های مختلف
  • امکان مقایسه اطلاعات بین دوره های مالی مختلف
  • امکان مقایسه اطلاعات بین فصل ها وماه ها در دوره های مالی مختلف
  • گزارشات مقایسه ای، منطقه ای، نموداری فروش
  • سود وزیان حاصل از فروش محصولات به تفکیک کالا، گروه کالا، نوع کالا
  • مقایسه اطلاعات فروش به اشکال گوناگون با شرط گذاری
  • امکان ورود به عمق داده Drill Down

منـافـع هـوش تجـاری

ax-zarvangroup-bi

.

جهت انتخاب محصول دلخواه با توجه به اندازه شرکت بروی منو زیر کلیک نمایید.