تحـقیـقات بـازار زروان

وجود اطلاعات لازم و قابل اتکا جهت تصمیم سازی در سازمان ها و آگاهی از نیازهای مشتریان، عوامل مرتبط با نیازها، شناخت برندها و محصولات رقبا، خواهد توانست نقش بسیار مهمی را در موفقیت سازمان ها ایفا نماید. همچنین با شناسایی دامنه عوامل تاثیر گذار روی فعالیت های سازمان ها و رفتار مشتریان ضمن ایجاد این آگاهی خواهیم توانست اهداف نهایی سازمان را تحقق بخشیم.

وجود یک سیستم کارا و چابک جهت جمع آوری، ذخیره سازی، پردازش و گزارشگیری از اطلاعات مذکور می تواند به عنوان یکی از اساسی ترین ارکان و عناصر لازم در تحقیقات بازار به شمار آید.

اطلاعات تحقیق بازار شامل تحلیل رفتار مشتری و بازار، تجزیه و تحلیل استراتژی بازاریابی، تحلیل سیاست های مالی، سیاست ها و روش های قیمت گذاری، ایجاد روش ها مناسب جهت توزیع کالا و شناخت دقیق محصولات مشابه و رقبا می باشد.

ماژول تحقیقات بازار زروان، نرم افزاری است یکپارچه که ضمن اتکاء به اطلاعات گذشته و داخلی سازمان وظیفه طراحی، جمع آوری، تجزیه و تحلیل و گزارش دهی و ارائه نمودارها و گراف های لازم در این خصوص را جهت مدیران سازمان ها بر عهده دارد.

اهداف کلی ماژول تحقیقات بازار زروان

  شناخت درست بازارها
  شناخت درست مشتریان
  شناخت درست رقبا و محصولات ایشان
  ارائه اطلاعات مناسب در زمان مناسب جهت تصمیم سازی
  شناخت تهدیدها، فرصت ها و مشکلات و موانع فروش و پخش محصولات
  ایجاد ابتکار عمل و ایجاد تفسیر درخواستهای مشتریان از طریق تحقیقات
  عبور از نیازهای متری به سمت خواسته های مشتری از طریق تحقیقات
  شناخت و ایجاد فرصت ها و پیش بینی تقاضا در بازار جهت محصولات فعلی و جدید

 صرفه جویی در هزینه های ناشی از تحقیقات بازار توسط سایر سازمانها

  عدم دسترسی سایر رقبا و شرکت ها به اطلاعات جمع آوری شده

 کاهش هزینه ها از طریق شناسایی منابع و راهکار از طریق تحقیقات

 ایجاد یک سیستم یکپارچه با حوزه فروش و بازرگانی جهت جمع اوری اطلاعات

 ایجاد روش سیستماتیک جهت جمع آوری داده های تحقیق بازار

 جمع آوری و دسترسی به اطلاعات تحقیق بازار در کمترین زمان ممکن

 قابلیت ارسال گزارشات و اطلاعات به صورت فرمت های  :

formats (1)