مدیـریـت فـروش و بـازاریـابی زروان

قلب تپنده هر سازمانی در گرو فعالیت بهینه فروش آن است که حفظ قابلیت رقابتی کالا و خدمات و بالا بردن سطح فروش نیازمند ابزار کارآمد در این زمینه می باشد. نرم افزار مدیریت و حسابداری فروش و بازاریابی زروان ضمن انعطاف کامل با نیازهای سازمانی مشتریان و تعریف فرآیند های سازمانی طبق روال های هر شرکت می تواند به عنوان مهمترین ابزار سازمانی مورد استفاده قرار گیرد.

تعـاریـف

  تعریف مشتریان، فروشندگان و بازاریابان و مراکز فروش وتحویل

  گروه بندی مشتریان، فروشندگان و بازاریابان به صورت نامحدود

  تعریف انواع فروش و استفاده در فاکتورهای فروش و سایر اسناد فروش

  کنترل انبار مشتری بصورت دینامیک و رعایت کنترل ها ی بازرگانی لازم جهت مشتری در سطوح مختلف

  تعریف انواع عوامل افزاینده و کاهنده از قبیل عوارض، بیمه و … به صورت کاملا دینامیک و استفاده در محیط اسناد فروش

  تعریف خدمات، گروه بندی خدمات و استفاده در اسناد فروش

  تعریف روال ها وفرآیندهای خاص فروش و امکان ارتباط فرآیندها با سایر سیستمها

  صدور اسناد فروش، برگشت فروش، سفارش فروش، قرارداد فروش با استفاده از پارامترهای مختلف

  صدور اسناد فروش خدمات، برگشت خدمات، سفارش خدمات، قرارداد خدمات با استفاده از پارامترهای مختلف

  تعریف جوایز فروش، جوایز صادراتی، بصورت پارامتریک

  ارتباط سیستم فروش و بازاریابی به صورت مستقیم و غیر مستقیم با سیستم مدیریت انبار داری زروان

 تعریف مناطق جغرافیایی و استفاده از سیستم فروش و بازاریابی بر اساس موارد فوق جهت بازاریابان، فروشندگان و ..

  درج و محاسبه پورسانت بازاریابان و فروشندگان

بازگشت
بازگشت
گـزارشـات

 تهیه گزارشات اسناد فروش، تحویل به مشتری، کالا، محل فروش، محل تحویل به صورت کاملا دینامیک
 تهیه گزارشات با امکان درج شرایط مختلف در یک گزارش گردش کالا در انبار، مناطق، مشتری، بازاریاب و فروشنده
 گزارش کالاهای پر فروش، کم فروش، مناطق پر فروش، بازاریابان و فروشندگان به صورت مقایسه ای
 تهیه گزارشات مدیریت فروش و آنالیز فروش
 تهیه نمودارهای مختلف از سیستم فروش و مقایسه نمودارها در فواصل مختلف زمانی
 تهیه گزارشات به دلخواه کاربر با استفاده از نرم افزار گزارش ساز
 تهیه فرم های مورد نیاز کاربر با استفاده از نرم افزار فرم ساز
 امکان ارسال و تهیه گزارش با فرمت های :

formats (1)

مشخـصات فنی نـرم افزارهای زروان

 زپایگاه داده : Microsoft SQL server 2014، زبان برنامه نویسی : c# 4.5

 محیط برنامه نویسی : Net Framework 4.5 و microsoft visual studio team foundation server 2015

 فریمورک اختصاصی  : zarvan framework

 گزارش ساز : Microsoft SQL Server Reporting Services & Crystal Report13

 روش پیاده سازی : Object Oriented ،service-oriented architecture، معماری ۵ Tire

 محیط اجرایی : Windows Server ،Windows 7 ،Windows 10 ،Windows 8

سیـسـتم های مرتـبط

 مدیریت مالی زروان

  مدیریت انبار زروان

 مدیریت خرید و تدارکات زروان

 مدیریت وجوه

 بازاریابی ،توزیع و پخش مویرگی زروان

ویژگـی های بـرتـر

 امکان اتصال نرم افزار پخش به رایانه های قابل حمل (هند هلد) و ثبت آنلاین درخواست مشتری توسط بازاریاب.

 امکان اتصال وبرقراری با سایر سیستم عامل ها از قبیل Andoroid

 امکان ثبت سفارشات بصورت آنلاین از طریق سامانه الکترونیک زروان توسط مشتری. ومشاهده سفارشات درخواستی.

 امکان ارسال Sms به مشتریان درخصوص سفارشات، مطالبات، فروش ها و… از طریق سامانه  Sms.

 امکان ورود اطلاعات از برنامه های Microsoft Office و صدور اسناد مربوط به سیستم توزیع وپخش (به عنوان مثال ورود اطلاعات از برنامه Excel)

 امکان سفارشی کردن نرم افزارهای توزیع و پخش در صورت نیاز