مـدیـریـت منـابـع انـسـانـی بر مبـنـای ERP

تعـاریف

 • تعریف انواع استخدام، گروه استخدامی، انواع احکام و انواع وضعیت پرسنل
 • تعریف سمت ها، پست ها، گروه های کاری، چارت سازمانی، مراکز هزینه، واحدهای محل خدمت
 • تعریف انواع صندوق بازنشستگی، انواع بیمه، انواع مالیات، انواع کسور قانونی
 • تعریف مدارک تحصیلی، انواع مدرک، انواع رشته، رسته، گروه، طبقه شغلی
 • تعریف مشخصات بیمه ای کارکنان، افراد تحت تکفل، سوابق بیمه
 • تعریف پرسنل به همراه پرونده های پرسنلی، آموزشی، استخدامی، سوابق پرسنل، اطلاعات پرسنلی و ثبت اطلاعات مرخصی پرسنل
 • تعریف انواع استخدام، اقلام حقوقی و غیر حقوقی، حکمی و غیر حکمی با تعیین شرایط و ضوابط هر آیتم حقوقی
بازگشت
بازگشت
امـکانـات
 • صدور احکام پرسنلی بصورت تکی و گروهی و اصلاح احکام پرسنلی بر اساس سوابق و شرایط هر شخص و صدور احکام ماموریت و مرخصی کارکنان
 • تعریف جداول مالیاتی، کسورات کارکنان، وام ها، تعهدات کارفرما، تعهدات دولت، معافیت های مالیاتی و بیمه ای کارکنان
 • دریافت اطلاعات کارکرد پرسنل به صورت دستی و مکانیزه و امکان ارتباط با دستگاه کارت خوان جهت ثبت سوابق و تهیه گزارشات ورود اطلاعات Time Sheet
 • تهیه دیسکت های بیمه، بانک، دارایی با تعیین فرمت و خروجی دلخواه
 • محاسبه حقوق جاری و معوقه کارکنان در دوره های مختلف و ارائه لیست برگشتی، معوقات و جاری کارکنان به صورت دلخواه
 • امکان برگشت محاسبات حقوق بصورت گروهی، تکی و کلی و محاسبه مجدد حقوق
گـزارشـات
 • گزارش احکام صادره، احکام پرداخت شده، کارتکس عوامل حقوق و آیتم های حقوقی
 • تهیه و اصلاح گزارشات متنوع حقوق و کارگزینی با تعیین شرایط هر گزارش
 • گزارشات مدیریتی، پرسنلی، سازمانی و کاربران
 • تهیه انواع چارت ها و نمودارها از پرسنل، واحدها، مراکز هزینه و پرسنل
 • گزارش معوقات پرسنل، بدهی به سازمان ها، وام ها، کسورات حقوقی
 • تهیه و ساخت گزارشات از طریق برنامه گزارش ساز و فرم ساز زروان
 • ارسال فیش حقوقی به ایمیل کاربران و یا مشاهده فیش حقوقی از طریق وب سایت متصل به سیستم حقوق و دستمزد
 • تعیین سطح دسترسی و امنیتی جهت واحدها، کاربران با توجه به چارت سازمانی
 • امکان تعریف الگوی صدور سند حسابداری جهت صدور اسناد حقوقی، پاداش، عیدی و مرخصی کارکنان
 • صدور اسناد حسابداری تعهدی به سیستم یکپارچه مدیریت مالی زروان
 • قابلیت ارسال گزارشات و اطلاعات به صورت فرمتهای  :

formats (1)

مشـخصـات فـنی
 • پایگاه داده : Microsoft SQL server 2014، زبان برنامه نویسی : c# 4.5
 • محیط برنامه نویسی : Net Framework 4.5 و microsoft visual studio team foundation server 2015
 • فریمورک اختصاصی  : zarvan framework
 • گزارش ساز : Microsoft SQL Server Reporting Services & Crystal Report13
 • روش پیاده سازی : Object Oriented ،service-oriented architecture، معماری ۵ Tire
 • محیط اجرایی : Windows Server ،Windows 7 ،Windows 10 ،Windows 8
ویـژگی های بـرتـر
 • امکان ارسال فیش حقوق و… بصورت ایمیل و پیام کوتاه از طریق نرم افزار
 • امکان ارتباط با نرم افزار Microsoft Office و به خصوص Excel و ورود اطلاعات پایه و … از اکسل جهت سهولت انجام کار.
 • استفاده از مجموعه نرم افزارهای تحت وب و ویندوز زروان به صورت همزمان جهت سرعت در ثبت و انجام عملیات.
 • امکان استفاده در محل های جغرافیایی مجموعه بصورت همزمان با توجه به ساختار سازمانی.
 • امکان استفاده واتصال به سامانه الکترونیک کارکنان جهت مشاهده فیش حقوق، حکم کارگزینی و.. از طریق وب
سیـستم های مرتـبـط
 • مدیریت کارگزینی زروان
 • مدیریت منابع انسانی زروان
 • مدیریت مالی زروان
 • سیستم اتوماسیون اداری و مدیریت فرآیندها